בן יפה נולד על כתף הכרמל

מטרות היוזמה

  • התלמידים יכירו הכרות מעמיקה את סיפורי הנופלים מבית ספרם במטרה לחזק את השתייכותם לקהילה ולחברה בה הם חיים.
  • התלמידים יבנו אתרי הנצחה לחללים
  • התלמידים יראיינו ויתעדו את מפגשיהם עם המשפחות השכולות במטרה לבנות אתרי אינטרנט לנופלים בוגרי בתי הספר בנוה שאנן, חיפה

על היוזמה

שגדלו בנווה שאנן. הילדים אינם מכירים את הנופלים שהינם בוגרי בתי הספר בהם הם לומדים. הילדים אינם מכירים את הנערים מאחורי התמונות בקירות ההנצחה בבתי הספר. כחלק מפרויקט "מעברים" מהיסודי לחט"ב, תלמידי כתות ו' של חמישה בתי ספר יסודיים פועלים בצוות עם תלמידי כתות ז' של בי"ס עירוני ג'. במסגרת שיתוף הפעולה בין התלמידים מוקמים אתרים להנצחת זכרם של החללים–

הם נערכים תהליכי היכרות ולמידה שיתופיים במטרה "להחיות את הנופלים". במהלך כל התהליך הלמידה הינה מקוונת/ דיגיטלית ותהליכי הכתיבה הינם שיתופיים.בנוסף, התלמידים נחשפים לתהליכי הנצחה טרום העידן הדיגיטלי בהשוואה לתהליכי הנצחה דיגיטליים. הם לומדים על האירועים, המלחמות הקרבות בהם נפלו הבוגרים, לומדים על המורשת ומורשת הקרב של מדינת ישראל ומרחיבים את ידיעותיהם עם ההיסטוריה והמורשת של עם ישראל בארץ ישראל. תוצרי תהליך החקר והמפגשים עם המשפחות ניתנים לצפייה באתר הנצחה- "אתר לכל חלל". אתרים אלה מהווים מקור מידע עדכני ומורחב לכל תלמידי בתי הספר, חברים וכמובן דור ההמשך של המשפחות. חקר והנצחת חיי הנופלים נטמע כאירוע מכונן בחינוכם, בתודעת הזהות והשייכות הלאומית של כל אחד ואחת מהתלמידים ואנו מאמינים, כי ילווה אותם גם, כערך חינוכי וגם כחלק מעיצוב אישיותם וזהותם לשנים הבאות.

התפתחות היוזמה

בשנה הראשונה, תשס"ח, נבנתה סביבת העבודה של התלמידים ברשת חברתית החינוכית http://neveshaanann.ning.com , בה החל תהליך של היכרות עם בוגרי בתי הספר שנפלו במהלך שרותם בצה"ל. בשנת תשס"ט, נפגשו תלמידי בתי הספר עם חלק מהמשפחות השכולות בבית הספר ובבתי המשפחות כדי ללמוד מקרוב על הבית, התחביבים, החברים, החוויות, הילדות , הנעורים ונסיבות נפילתם של הבוגרים הנופלים. הוקם אתר ההנצחה www.schooly.co.il/banim אתרי אינטרנט ובו תיעוד העבודה השיתופית של התלמידים ותמונות וסרטי וידאו מהטקסים הקהילתיים שהתקיימו. בשנת תש"ע הורחבו סביבות הלמידה וההנצחה והוקמו אתרי הנצחה חדשים לאחר מפגשים וראיונות עם נציגי משפחות שכולות נוספות. בשנה"ל תשע"א יועמקו הסביבות תוך התייחסות לאירועים, מלחמות בהם נפלו בוגרי בתי הספר.

מידע נוסף