רובוטיקה יסודית

מטרות היוזמה

  • חשיפה לעולמה המרתק של הרובוטיקה המשמש כשער לעולם המדע. פיתוח מיומניות וחשיבה טכנולוגית .
  • לימוד בתהליך המשלב משחק אתגרים והתנסות . לימוד תוכנות מחשב ושפות תכנות ברמה יסודית ובדרך חוויתית. הקניית יכולת בניה ותכנון בראיה מערכתית ובהפרדה לתת- מערכות. עידוד התלמידים לעבודת צוות.
  • לעורר את הסקרנות האינטלקטואלית של התלמידים. פיתוח יצירתיות אישית וחשיבה מקורית בתחומי המדע והטכנולוגיה השונים. עידוד למידה עצמית ואתגרית.

על היוזמה

היוזמה מתרחשת במעבדה בבית הספר שיש בה ארבע עמדות , כל עמדה מורכבת ממחשב וערכת רובוטיקה . הכיתה מתחלקת לשתי קבוצות גדולות, וכל אחת מחולקת לארבע קבוצות קטנות של 3 עד 4 תלמידים. לאחר לימוד החומר העיוני מיישם התלמיד החומר הנרכש במהלך פעילות שבה כל קבוצה מקבלת משימה של בניית דגם. על מנת לבנות את הדגמים התלמידים נעזרים במדריך המתחילים שהגיע עם ערכת הרובוטיקה. בפעילות נלמדים שלושת נושאים עיקריים ברמת בית ספר יסודי . רובוטיקה, בקרה, ומבוא למחשב במטרה להשיג את המטרות הבאות:

רובוטיקה
התלמיד יזהה תפקיד רובוט מסוים (מערכת אוטונומית) לפי מרכיביו החזותיים, יבין מושגי יסוד מרכזיים הקשורים לרובוטיקה כולל מבנה ויוכל להשתמש בנתונים בתחום הרובוטיקה לשיפור ופיתוח מערכות אוטונומיות. כמו כן התלמיד ידע להבחין בין מאפיינים רובוטיים שונים ואופן הפעלתם, יבחין בצרכים אנושיים שניתן לפתור בעזרת רובוטים ויוכל להגדיר דרישות לרובוט, ולהתאימו למטרות נתונות.

בקרה
לימוד נושאי הבקרה באופן חוויתי ורמה יסודית הבנת מושגי היסוד ועקרונות הבקרה יישומי הידע לתכנון והפעלת מערכות בקרה למידה עצמאית - הרחבת הידע הנלמד יישום הידע בבקרה במערכות משולבות

מבוא למחשבים
לימוד תוכנת המחשב כמרכיב במערכת "רובוט" הצגה כוללת של מערכת "רובוט" מתוכנתת. הצגת פקודות בסיסיות לבקרת הרובוט. הצגת תוכנת מחשב בראיה מערכתית כמקשרת קלט ופלט חומרתי. שימוש בסימני תרשים הזרימה וקבלת ההחלטה בתוכנת מחשב.

מידע נוסף