חשיבה, למידה ואמנות

מטרות היוזמה

  • האמנות בתוכנית משתלבת בהוראת תחומים אחרים על מנת להעמיק, להרחיב ולהעשיר את הידע וההבנה של התלמידים בנושאים הנלמדים בתחומים אלה, תוך שימוש בשפת האמנות החזותית ובתהליכים יצירתיים.
  • הפעילות האמנותית בתוכנית באה להקנות לתלמידים כלים ללמידה, לפיתוח חשיבה מסדר גבוה ויצירתיות, על ידי התבוננות ביצירות אמנות, ביטוי אישי ופיתוח רעיונות באמצעים אמנותיים, בתכנים הנלמדים בתוך תוכנית הלימודים.

על היוזמה

התוכנית "חשיבה, למידה ואמנות" היא תוכנית בין-תחומית באמנות, העוסקת בלמידה במגוון תחומים, פיתוח חשיבה מסדר גבוה ויצירתיות כחלק מהתבונות ויצירה באמנות. בעידן טכנולוגי בו הידע זמין, משתנה ואינסופי, מערכת החינוך מחפשת דרכי הוראה שיכינו את תלמידיה לכך. התוכנית פונה לצורך זה וליצירת מענה לתלמידים שההוראה הרגילה אינה מקדמת את יכולותיהם. תוכנית זו מציעה דרך התורמת להוראה וללמידה חילופית משמעותית יחד עם קידום הוראת האמנות. התוכנית מותאמת למגוון קהלי יעד ותחומי דעת.

התוכנית מתמקדת בתהליכי למידה וחשיבה המציבים גירויים לעולמו הרגשי והקוגניטיבי של התלמיד כאחד. בתוכנית נעשה שילוב חווייתי בין מטרות של תוכן וידע במגוון תחומי לימוד ומושגים בהם עוסק בי"הס, למטרות של למידה, חשיבה יצירתית אמנותית והתפתחות אישית.

הפעילויות באמנות מרחיבות את יכולות החשיבה ואת עולם המושגים של התלמיד ומקשרות אותו למגוון תחומי דעת ותרבויות. הן מעודדות למידה עצמאית וקבוצתית, התנסות בתהליכי חקר, פתרון בעיות והסקת מסקנות, המצאה ושימוש בדמיון, ביטוי אישי והצגת עמדה אישית.

מידע נוסף