סדנת העצמה מגדרית לתלמידות

מטרות היוזמה

  • הענקת כלים יישומיים, ידע והעצמה מגדרית לתלמידות- כדי שיוכלו לקדם עצמן בחיים, כפרטים וכקבוצה מגדרית. לטובתן ולטובת החברה כולה.

על היוזמה

בניית סדנת העצמה מגדרית לתלמידות, כדי לסייע להן לפרוץ את המחסומים העומדים בפניהן כנשים. וזאת- בתקופה בה מתעצבת האישיות ונובטים הניצנים של תכנון עתיד מקצועי ומימוש עצמי.בסדנה נידונו נושאים מגוונים כגון: זהות נשית ועוצמה נשית, אלימות והטרדות מיניות, מקומן של נשים בתקשורת, בכלכלה ובחברה, היכרות עם התנועה הפמיניסטית והכרת הקשיים והקונפליקטים העומדים בפני נשים במהלך הקריירה. זהו תהליך חינוכי שבו נזרעים זרעים לשינוי פני החברה, בדרך להפיכתה לחברה שווינית, הלכה למעשה.

מידע נוסף