עם הפנים לחצר

מטרות היוזמה

  • שיתוף התלמידים בתכנון ובעיצוב חצר בית הספר על מנת להפיג את חששותיהם ולהקל עליהם את תהליך המעבר לבית הספר החדש.
  • שילוב של תחומי למידה דידקטיים שונים בתהליך התכנון והעיצוב והקניית כישורי חיים.

על היוזמה

פרויקט "עם הפנים לחצר" בא לענות על הרצון ליצור חיבור בין הסביבה הלימודית המובנת בתוך הכיתות לסביבה שמחוץ לכיתות – חצר בית הספר. בית הספר נמצא בתהליך של בנייה. אנו מעוניינים שעם כניסתנו למבנה הקבע בתחילת שנת הלימודים הבאה, גם חצר בית הספר תהיה מקום נעים, מזמין ומיוחד. כחלק מהכנת התלמידים למעבר לבית הספר החדש מצאנו לנכון לשלב בשנת הלימודים הנוכחית תכנית לעיצוב החצר. במסגרת שעורי האמנות יצרו התלמידים פסלים סביבתיים שיוצבו בחצר בית הספר במבנהו החדש. התלמיד שותף בכל תהליך התכנון והעבודה במטרה ליצור מחויבות לעבודה כחלק מתכנית כללית של כישורי חיים. תלמידי בית הספר חוששים מאוד לקראת המעבר לבית הספר החדש. זהו מקום אשר אינו מוכר להם כלל וכל שינוי עלול להשפיע על התנהגותם והתנהלותם. שותפות מבעוד מועד מצד התלמידים בתכנון החצר תהווה חלק ניכר מתהליך המעבר וההסתגלות למבנה החדש.

התלמידים לוקחים חלק בכל תהליך התכנון והביצוע של הפסלים הכולל היכרות עם התוכנית האדריכלית של החצר, חקר הצרכים של התלמידים בחצר, הכרות והתנסות עם טכניקות פיסול שונות, בניית הפסלים. וזאת כחלק מתהליך המעבר וההסתגלות לבית הספר החדש.

מידע נוסף