הורים וילדים לומדים מתמטיקה בכיף

מטרות היוזמה

  • חיזוק הקשר בין מורים והורים.
  • שיפור ההישגים
  • העצמת אהבת המקצוע בקרב הילדים והפחתת החרדה מחשבון ומפתחים ביטחון עצמי בקרב הילדים.
  • שיפור התקשורת בין הורים וילדים.

על היוזמה

בית ספר יסודי ה' מגאר נוסד בשנת 2003 ומאז קיומו נקבע חזונו (בית ספר חן על באי בית הספר, נקי מלכלוך ומאלימות ומאופיין במצוינות). הצוותים פועלים לממש זאת, באופן אינטנסיבי לפי תוכנית פעולה שנתית בית ספרית אשר נגזרת ממנה תוכנית פעולה חודשית לאחר סדרה רחבה של מיפויים, אחת מהן: שיפור אקלים בית הספר הלימודי והפיכתו לנעים, תומך, מאתגר המאופיין במצוינות הן מבחינה חברתית והן מבחינה הישגית. יוזמה חינוכית במתמטיקה חדשה מתרחשת בשנת הלימודים הנוכחית תשס"ח- תשס"ט בכותלי ביה"ס: "הורים וילדים לומדים מתמטיקה בכיף", שזכתה בתקציב מכובד מטעם קרן יוזמות חינוכיות. בית הספר פועל לקדם את מעורבות ההורים בעשייה תוך חיזוק הקשר בין המורים וההורים לצורך השגת יעדים מוסכמים ומשותפים, על ידי הקמת סדנאות להורים במקצוע המתמטיקה בתוך מרכז המשאבים בביה"ס שהוקם כיוזמה אחרת. זה בנוסף להעלאת רף השייכות בקרב באי בית- הספר - החזון שלנו. ארבע מורות צוות המתמטיקה, הביעו את נכונותן לתרום מזמנן האישי בהעברת סדנאות לאמהות ו/או עם יקיריהן במרכז המשאבים לצורך זה נערכה תוכנית אשר כללה אמהות כלל תלמידי ביה"ס ובתוכה נקבעו זמנים מדויקים מתאימים לכולן. האימהות ישבו ולמדו יחד עם ילדיהן מתמטיקה בכיף, כאשר כל מורה ברמת הביצוע הייתה אחראית על שתי שכבות משכבות ביה"ס.

בית ספר יסודי ה' מגאר נוסד בשנת 2003 ומאז קיומו נקבע חזונו (בית ספר חן על באי בית הספר, נקי מלכלוך ומאלימות ומאופיין במצוינות). הצוותים פועלים לממש זאת, באופן אינטנסיבי לפי תוכנית פעולה שנתית בית ספרית אשר נגזרת ממנה תוכנית פעולה חודשית לאחר סדרה רחבה של מיפויים, אחת מהן: שיפור אקלים בית הספר הלימודי והפיכתו לנעים, תומך, מאתגר המאופיין במצוינות הן מבחינה חברתית והן מבחינה הישגית. יוזמה חינוכית במתמטיקה חדשה מתרחשת בשנת הלימודים הנוכחית תשס"ח- תשס"ט בכותלי ביה"ס: "הורים וילדים לומדים מתמטיקה בכיף", שזכתה בתקציב מכובד מטעם קרן יוזמות חינוכיות. בית הספר פועל לקדם את מעורבות ההורים בעשייה תוך חיזוק הקשר בין המורים וההורים לצורך השגת יעדים מוסכמים ומשותפים, על ידי הקמת סדנאות להורים במקצוע המתמטיקה בתוך מרכז המשאבים בביה"ס שהוקם כיוזמה אחרת. זה בנוסף להעלאת רף השייכות בקרב באי בית- הספר - החזון שלנו. ארבע מורות צוות המתמטיקה, הביעו את נכונותן לתרום מזמנן האישי בהעברת סדנאות לאמהות ו/או עם יקיריהן במרכז המשאבים לצורך זה נערכה תוכנית אשר כללה אמהות כלל תלמידי ביה"ס ובתוכה נקבעו זמנים מדויקים מתאימים לכולן. האימהות ישבו ולמדו יחד עם ילדיהן מתמטיקה בכיף, כאשר כל מורה ברמת הביצוע הייתה אחראית על שתי שכבות משכבות ביה"ס.

מידע נוסף