מחזור מים לצרכי גינון

על היוזמה

היוזמה "מִחזור מים לצורכי גינון" מאפשרת עבודה של תלמידים בעלי נכויות בגינת בית הספר. הגינה מושקית על ידי מערכת לטיהור מים. מערכת זו אוספת את המים מהמטבח (ששימשו לבישול ולהדחת כלים), מסננת ומטהרת אותם, אוגרת אותם על הגג ומזרימה אותם אל גינת בית הספר. את הגינה מטפחים תלמידי בית הספר עצמם, ותוך כדי כך הם חווים דרכים שונות להתמודד עם הקשיים ועם המוגבלויות במרחב השונה באופיו מהמרחב הכיתתי.

מידע נוסף

  • שם המורה היוזם: ברנשטיין ברכה מור נאוה
  • שם המוסד: הדביר החדש
  • שנה: תש"ע
  • גילאים: חינוך מיוחד