כיתה בגינה

על היוזמה

היוזמה "כיתה בגינה" מפתחת בקהילת בית הספר מודעות ורגישות ליחסי הגומלין בין האדם, סביבתו ומורשתו במטרה להגביר את המחויבות לסביבה. גם הורי התלמידים מגויסים להצלחת היוזמה. הגינה נבנית על שטח לא מנוצל של בית הספר וכוללת בין היתר פינה לצמחי תבלין ולצמחי מרפא, פינה לישיבה וללמידה ופינה לפרחים. היא מתוכננת לשמש את התלמידים ואת המורים לחוויות למידה ועשייה מגוונות ומאתגרות ומיועדת, לצד תרומתה האסתטית, להנעים את השהייה בבית הספר, לחזק את ערך השייכות אליו ואל השכונה ולעודד מעורבות חברתית.

מידע נוסף