שני צדדים למצלמה

על היוזמה

היוזמה "שני צדדים למצלמה" מגוונת את דרכי הביטוי של תלמידים בעלי מוגבלויות ולקויות המתקשים לתקשר במילים ולהביע תחושות ורצונות, ומאפשרת להם התפתחות וצמיחה, עיצוב הזהות האישית וחיזוק הדימוי האישי דרך תהליך עבודה פעיל. שימוש עצמאי במצלמה מעביר את מוקד השליטה אל התלמיד, הלומד להשתמש בה ככלי ביטוי אישי וככלי תיעודי. הפעילות משלבת דיסציפלינות חינוכיות וטיפוליות ומעצימה את התלמיד דרך שליטה בכלי טכנולוגי, שליטה בסביבה, חידוד החושים, פיתוח היצירתיות, בחירה וקבלת החלטות. כל תלמיד מקבל בסיום הפעילות אלבום אישי מעוצב המתעד זיכרונות ותהליכים מחיי בית הספר שהוא עצמו בחר לצלם.

מידע נוסף