חינוך לצפרות- חינוך לחשיבה סביבתית

על היוזמה

היוזמה "חינוך לצפָּרות – חינוך לחשיבה סביבתית" באה להגביר את המודעות הסביבתית של תלמידי בית הספר. לימוד הצפרות מפתח אצלם זיקה רגשית, אכפתיות ודאגה לאיכות הסביבה ולסביבתם הקרובה. התלמידים יכירו את מגוון הציפורים הנמצאות בקרבת בית הספר ויערכו מיפוי ולמידה מעמיקה על כל ציפור. לאחר מכן יבנו, בשיתוף הורים ושכנים, תיבות קינון לציפורים ויציבו אותן בבית הספר ובסביבתו. לצורך היוזמה נערוך הסברה לתלמידים, למורים, להורים ולקהילה, מתוך אמונה ששינוי היחס לסביבה נובע מהקהילה כולה ולא רק מהתלמידים.

מידע נוסף

  • שם המורה היוזם: ח'אזן מנאל
  • שם המוסד: יסודי בענה א'
  • שנה: תש"ע
  • גילאים: יסודי