לפאר את העולם במכחול

על היוזמה

היוזמה "לפאר את העולם במכחול" הופכת את שפת האמנות לשפה יומיומית בגן. שפה זו מעניקה לילדים ערוץ ביטוי בלתי מילולי המשפר את יכולותיהם המוטוריות ואת התפתחותם הרגשית, הלשונית והחברתית, ומתוך כך מעצימה את תוצריהם ומחזקת את ביטחונם העצמי. הילדים יוצרים בקבוצות קטנות מתוך התבוננות ביצירות אמנות או בטבע דומם, נחשפים לאמנים שונים, לחומרי יצירה מיוחדים ולטכניקות חדשות, לומדים על הטבע, על עונות השנה, על גופנו ועוד. תוצרי היוזמה הם חיבור בין רגש לצבע, שיפור היכולות המוטוריות ויכולת הריכוז, הרחבת הידע בתחומי האמנות והעשרת דרכי הביטוי.

מידע נוסף