עבודה בדיר עיזים וגינת ירק

מטרות היוזמה

  • התנסות מובנת במקום עבודה מוגן, בליווי ובהדרכה שלי. במהלך יום עבודה מתרגלים מיומנויות שנדרשות מעובד במקום עבודה לדוגמא: התמדה, אחריות, עמידה בלוח זמנים, ביצוע איכותי, קבלת ביקורת ממעסיק, יכולת לפתור בעיות וכד'
  • הפקת תוצרת מהעבודה: גידול ירקות ופרחים ובנוסף גם אפיה והכנת מזון ומכירת התוצרת העצמית הזו בביה"ס אחת לחודשיים (זוהי חוויה בעלת משמעות גדולה מאוד עבור הנערים אשר מאפשרת להם להרגיש מסוגלים ומוערכים).

על היוזמה

הכנה לחיי עבודה באמצעות עולם הטבע החקלאות ועבודת כפיים.

יום עבודה הכולל 5 שעות ( יום בשבוע שבו יוצאים הנערים ממסגרת ביה"ס ליום עבודה). מבנה היום:
8:30-9:00 הוצאת העיזים למרעה לצורך האכלה ופעילות גופנית החיונית עבור בריאות העז (שטח המרעה נמצא בסמוך לדיר).
9:30-10:00 ניקוי הדיר, הוצאת הזבל ופיזור קש נקי ויבש כמצע (וחליבת העיזים בעונה).
10:00-10:30 הפסקה.
10:30-11:00 עבודה בגן הירק: שתילה השקיה ועישוב.
11:00-11:30 : טיפול באתון : הברשה ויציאה למרעה.
11:30-12:00 הכנת ארוחת צהרים משותפת.
12:00-12:15 ניקוי המטבח.
12:15-12:30 סיכום היום.
בנוסף אחת לחודשיים אנחנו מארגנים מכירה של התוצרת שלנו לתלמידי בית הספר

מידע נוסף