להביא את פולין לכיתה

מטרות היוזמה

  • בבסיס רעיון משלחות בני הנוער לפולין, עומדת המטרה לקרב את נושא השואה לתלמיד הממוצע. נושא שהוא רחוק ממנו כרונולוגית ונפשית. וזאת בעזרת יצירת זהות אישית. כיוון שמוסדות החינוך של בית יעקב אינם נוטלים חלק במפעל זה, חפצנו למלא את אותה המטרה ע"י "הבאת פולין לכיתה", וזאת באמצעות מסע רגשי אל תוך התקופה

על היוזמה

1. הכרות ראשונית
א. כל תלמידה התבקשה לערוך עבודת מחקר קטנה ולהביא לכיתה דמות אמיתית שעברה את השואה בתחנות הבאות: גטו, רכבת מוות, מחנה השמדה. ב. הבנות קבלו "דף עדות" (במתכונת דפי העד של יד-ושם), והשלימו את הידוע להן על הדמות . אח"כ נלקחו דפי העד ע"י המורות שגזרו את הסעיף המספר מה עלה בגורלה של הדמות. ג. דפי העד חולקו לכל התלמידות (כמובן שאף תלמידה לא קבלה את דף העד שהיא עצמה מילאה, עפ"י דמות שהביאה). באופן זה התוודעו אל דמות אמיתית שהייתה בשואה, אשר תלווה אותן מעתה במהלך הפרויקט. שיאו של הפרויקט הוא גילוי גורלן הסופי של הדמויות באירוע מרכזי.

2. הדמות לובשת צורה
במסגרת סדנת פלסטלינה, יצרו התלמידות ייצוג אומנותי- חזותי לאותה הדמות. הדמויות שנוצרו (המבוססות על דפי העד) ליוו את התלמידות במהלך השיעורים העוסקים בגטאות, ברכבות המוות ובמחנות ההשמדה.

3. הדמות נכנסת לכיתה
הדמות שולבה במסגרת השיעורים באופנים הבאים:ה
הכנת טלאי צהוב וקעקוע מספר.ה
הדמויות הוצגו בתוספת שם ותאריך לידה כתערוכה קבועה בכיתה כשהן מונחות בתוך "גטו"ה
. במהלך השיעור הדמות "ישבה" פיזית על שולחן הכתיבה של התלמידה.ה
התלמידה נדרשה לבדוק ולהצליב מידע בין הדמות לאירועי התקופה שנלמדו בכיתה.ה


4. ללוות את הדמות אל הסוף - אירוע מרכזיה
האירוע המרכזי התקיים בר"ח אדר בשעות אחה"צ בסמינר, כשמבנה התיכון הופך למספר שעות למוזיאון שואה פעיל הכולל: רחוב בגטו, רכבת מוות וחדר "יזכור". החדרים נבנו בדומה למקור, עם תפאורה ומוצגים. על הקיר הוקרנו מצגות עם תמונות וקטעי וידאו אותנטיים. פס הקול הורכב מקולות רקע רלוונטיים כגון: שקשוק רכבות, צעקות בגרמנית, יריות, נביחות כלבים וכו' כמתבקש מאופי המקום. בנוסף, קריינות הביאה את סיפורן של הדמויות.

מידע נוסף