אנימציה באמצעות יצירה בפלסטלינה

מטרות היוזמה

  • . שילוב הילד החריג במארג הלימודי הרגיל הן בתחומי החקר והן בתחומי היצירה.
  • התקדמות הפרויקט ע"י למידה בנושא ה sound"", האור והגרפיקה.

על היוזמה

האנימציה באמצעות יצירה בפלסטלינה מאופיינת ביצירת סרטוני אנימציה קצרים מדמויות ואביזרים שנוצרו מפלסטלינה. לתלמידים ניתנת האפשרות של שילוב האומנות המסורתית דרך יצירה בפלסטלינה באמנות המודרנית שמאופיינת ע"י העולם המחשובי-טכנולוגי. לפעילות המתבצעת בחדר הטכנולוגיה מוקצית פינה בחדר, כאשר בפינה נמצאים כל האביזרים הנדרשים (מחשב,מצלמת וידאו ומנורת תאורה). התלמידים בנו חדר מקרטון, שבו שמים את כל הדמויות והאביזרים שנוצרו מפלסטלינה. במהלך השנה השנייה של הפרויקט הושם דגש בתחומים מסוימים. הילדים למדו כיצד משלבים קולות שונים בסרטון. כמו כן איך להפיח חיים באמצעות האור. בהמשך השנה הילדים עתידיים ללמוד כיצד להשתמש ולשלב יצירה באמצעות לוח ציור למחשב ועט גרפי.

התלמידים מרגישים שותפים מלאים ופעילים לכל התהליך, ולכן מידת האחריות שהם מגלים היא גדולה. התלמידים נשארים על חשבון שעות הפנאי שלהם כדי לסיים משימתם ולעזור לחבריהם. התלמידים משפרים את תדמיתם ואת ביטחונם העצמי. והחשוב ביותר זה שיתוף הפעולה עם החריג והשונה.

מידע נוסף