פיתוח סביבה לימודית ברשת- תלמידים מנחים תלמידים

מטרות היוזמה

  • טיפוח והעצמת ילדי השילוב והחינוך המיוחד בבית הספר וחיזוק הקשר בין התלמידים ליקויי הלמידה לתלמידי הכיתה הרגילה.
  • הקניית מיומנויות אורייניות ומידעניות– ארגון מידע, מיזוג מידע, עיבוד מידע.

על היוזמה

ביוזמה זו יצרו תלמידי הכיתה לליקויי למידה סביבת למידה מקוונת ברשת בנושא "האוכל הבריא". נושא זה נלמד בתוכנית הלימודים בבית הספר. בניית סביבת הלמידה חיזקה את התחום השפתי והאורייני של התלמידים ואת המיומנויות המידעניות והתקשוביות שלהם. בנוסף, התלמידים היוצרים הנחו והפעילו בסביבת הלמידה שבנו תלמידים בכיתות הרגילות. ההתנסות חיזקה את הקשר בין התלמידים ליקויי הלמידה לתלמידי הכיתות הרגילות ושפרה את ביטחונם והדימוי האישי שלהם.ביוזמה זו יצרו תלמידי הכיתה לליקויי למידה סביבת למידה מקוונת ברשת בנושא "האוכל הבריא". נושא זה נלמד בתוכנית הלימודים בבית הספר. בניית סביבת הלמידה חיזקה את התחום השפתי והאורייני של התלמידים ואת המיומנויות המידעניות והתקשוביות שלהם. בנוסף, התלמידים היוצרים הנחו והפעילו בסביבת הלמידה שבנו תלמידים בכיתות הרגילות. ההתנסות חיזקה את הקשר בין התלמידים ליקויי הלמידה לתלמידי הכיתות הרגילות ושפרה את ביטחונם והדימוי האישי שלהם.

דגם מודל היוזמה יכול להיות מיושם בכל נושא או תחום הרלוונטי ללמידה אותנטית בביה"ס. היוזמה מאפשרת חיזוק מיומנויות אורייניות ושפתיות של ליקויי הלמידה בדרך מאתגרת ומקנה להם תחושת בטחון בהובלת התוכנית גם בכיתות הרגילות בביה"ס.

מידע נוסף