ממקבלים לנותנים

מטרות היוזמה

  • לימודים מקצועיים
  • חיזוק היצירתיות ותחושת האחריות אצל התלמיד

על היוזמה

מגמת הסאונד והמולטימדיה בית ספר "און" שבצהלה מיועדת לילדים חולי c.p. המגמה כוללת: 1. לימודי סאונד. התלמידים רוכשים ידע בסאונד בהגברות של אירועים, טקסים והופעות הנערכות בבית הספר. התלמידים אחראים על הציוד והתפעול של מערכת ההגברה.
2. לימודי מולטימדיה. בשעורים הללו רוכשים התלמידים ידע בתוכנות יצירה: תוכנות ליצירת דימויים ויזואליים, בהם ציור, גרפיקה, וידאו ותוכנות ליצירת ועריכת מוזיקה.
תוך כדי הלימוד ישנו דגש על העברת הידע מתלמיד לתלמיד וכן ישנה חשיבות לעבודת התלמידים בבית לשם הקנית הרגלי עבודה מחוץ למערכת הבית ספרית.

השפעות היוזמה

1. שילוב של יצירה עכשווית על מחשב שמקלה ברמה הפיזית על התלמידים ונותנת מרחב יצירתי אפשרי.
2. דרך העבודה של האצלת סמכויות גורמת לחיזוק משמעותי של הדימוי העצמי של התלמידים ויוצרת שינויים דרמטיים בהתנהגות.
3. ישנה המרה של כוחות של זעם ותסכול לכוחות של בניה.
4. חלק מהתלמידים לומדים מקצוע תלוי ביכולתם. הם הופכים להיות לעזר למערכת הבית ספרית ולעצמם.
5. התלמידים משתפים פעולה והופכים לקבוצה מגובשת, עוזרים זה לזו וגם צוות בית הספר זקוק להם כך שיש להם מקום ביטוי ונתינה ובמקביל עניין וצמיחה יצירתיים.
הרעיון של היוזמה הוא הפיכה של התלמידים ממקבלים לנותנים . הם נותנים שירותים במוזיקה, ביצירה על מחשב ובכל דרך יצירתית אחרת

מידע נוסף