משאלות: יוזמה חינוכית באמנות

מטרות היוזמה

  • הבנת הקשר בין מתן ביטוי למשאלה לבין פיתוח חשיבה יצירתית, קידום תהליכי הוראה למידה וכתיבת רפלקציה.
  • הבנת הקשר בין משאלה לבין הפרשנות שניתן לקבל מיצירות אמנות
  • היוזמה מעניקה לתלמידים כלים לפתח את הדמיון, לתת דרור לחלומות ולציפיות ולהגשימם, להאיר את עולמו של התלמיד, לתת מקום לביטוי אישי ולחזק את הדימוי העצמי ותחושת הביטחון, העצמאות והשייכות.

על היוזמה

התלמידים למדו אמנות שעתיים שבועיות במשך חצי שנה ובכיתת האמן קיבלו שעה נוספת. הלמידה התרחשה סביב נושא היוזמה.
1. בתחילת התהליך התלמידים בחרו נושא הקשור למשאלה אישית, אספו מידע ממקורות ברשת האינטרנט ומספרות מקצועית.
2. התלמידים הכינו עבודות מחקר בתחום הנושא שבחרו.
3. קיימנו שיח על יצירות אמנות ועל התוצרים.
4. קבוצת עמיתים תמכה בתהליכי למידה מתוקשבים שתנהלו בחלקם במערכת ה-LMS למידה מרחוק.
5. התלמידים הכינו תוצרים: רישום, ציור, פיסול, צילום ועבודות במחשב. התרחשה למידה אישית, בין אישית ושיתופית.
6. התלמידים כתבו רפלקציה לתוצרים הנבחרים והבינו את התהליך שעברו.

קידום תהליכי הוראה למידה השוברים מסגרות של זמן ומקום, מאפשרים למידה פעילה ושיתופית. בנוסף, יצירת סיפור או חיבור לסיפור קיים, מציאת הקשר בין התוכן לבין המסר. יצירת ה"מקט" (יצירה מדו ממד לתלת ממד על משאלה אישית) אשר מיקד תכנים רלוונטיים בדרך אישית וכתיבת הרפלקציה.

השפעות היוזמה

היוזמה סייעה לתהליכי הוראה למידה פעילה, למידה שיתופית ולמידה בין תחומית. תכנית הלימודים שכללה שיח פעיל, הייתה רלוונטית וקרובה לעולמם של הלומדים הנמצאים בגיל ההתבגרות. הלמידה הוירטואלית אפשרה בשבירת מסגרות של זמן ומקום, וקידום תהליכי הוראה - למידה – הערכה . היוזמה תרמה לחדשנות חינוכית ולתהליכי שינוי. הטכנולוגיה שרתה את הפדגוגיה וסייעה בהעצמת תהליכי ההוראה למידה, שיפור הסביבה הלימודית. היוזמה סייעה לשיפור האקלים הבית ספרי, גישור וקרוב לבבות. בעקבות היוזמה תלמידים רבים חשפו בעיות וקשיים שאלמלא היוזמה יתכן שלא היו חושפים. היוזמה תרמה לאינטגרציה בין התלמידים, לפתיחת קשרים וגשר לקהילה. מקצוע האמנות מהווה מקצוע משמעותי, אהוב ושיווקי עבור ביה"ס.

מידע נוסף