אין לי ארץ אחרת

מטרות היוזמה

  • להגביר את המודעות לקשיי הקליטה והשתלבותם של קבוצת העולים בקרב הותיקים.
  • לאפשר מרחב חברתי להכרות ולמידה הדדית של חברה רב תרבותית.
  • לבחון דרכים לקידום שותפות.

על היוזמה

התוכנית עוסקת בסוגיות הקשורות לרב תרבותיות במדינת ישראל. היקלטותם של עולים חדשים בחברה הישראלית, הינו תהליך המצריך מצידם התמודדות עם השינויים התרבותיים, הכלכליים והחינוכיים שהם חווים עם עלייתם לישראל. לחברה הוותיקה יש תפקיד ו"אמירה" בתהליך היקלטותם. המפגש מאפשר לעולים החדשים ולישראלים הוותיקים להתמודד עם עמדות, פחדים וסטריאוטיפים המתעוררים במפגש בין התרבויות. המפגשים המשותפים בין העולים והותיקים תורמים לשתי הקבוצות בהתמודדות עם חוסר ודאות ולהתפתחות קהילה בריאה, המאפשרת תחושת סולידאריות ותמיכה הדדית.

בעת המפגשים יעסקו בנושאים הבאים- א. הכרות והגדרת מטרת התוכנית - הכרות בין חברי הקבוצה בדרך חווייתית והגדרת המטרות. ב. ישראל בשבילי ובשבילו ? - המשמעות האישית והקבוצתית של השאלה "מה היא ישראל בשבילי"? ג. "איך אני רואה ישראלים, איך אני רואה עולים"? - העלאת קשיים שחווה כל קבוצה בהתמודדות עם המפגש הבין תרבותי. ד. מה הייתי רוצה לדעת? - הכרות מעמיקה יותר של תרבותו של האחר תוך מתן מקום ללמידה הדדית. ה. המיוחד והמאחד - העלאת הצורך ביצירת ערבות הדדית וסולידריות לקראת חברה וקהילה. ו. חלום משותף - החלום המשותף של המשתתפים לגבי יחסי העולים והותיקים.

השפעות היוזמה

התלמידים המשתתפים בתוכנית מגלים מעורבות רגשית ומעוניינים לדעת יותר על התרבויות השונות מהן כל אחד מגיע.

מידע נוסף