חוסן והתמודדות

מטרות היוזמה

  • חיזוק התלמידים בתקופה קשה זו תוך הקניית כלים קוגנטיביים ורגשיים להתמודדות עם מצבי מצוקה ברובד האישי,המשפחתי,הציבורי והלאומי.הדגשת מסרים של אמונה,התמודדות אישית,צינות והסטוריה יהודית. הפרוייקט נותן מענה למצבי משבר מבלי לשבור את מסגרת השגרה של תכנית הלימודים ומבלי להעלות ללא צורך את תחושת המשבר.
  • הפרוייקט פונה לרבדים שונים בנפשו של התלמיד והמגמה היא לתת אפשרות ביטוי לילדים בעלי כישורים ויכולות שונות. באמצעות היצירה האמנותית המשולבת בפעילויות ניתן להעמיק את החויה הרגשית של הלומד ולעזור לו בהתמודדות רגשית במצבי לחץ.

על היוזמה

בשנתיים האחרונות שרויים כולנו התלמידים והמורים במצב של מתח והתמודדות עם מציאות קשה של פיגועים,טרור ואבדן יקירים שפגע גם בתלמידים בבית ספרנו, תמונות קשות של נפגעים,צוותי הצלה וסיפורים על משפחות שלמות שנרצחו הינן לצערנו, מציאות של שגרה בכלי התקשורת שלנו. החלטנו שיש הכרח לתת בידי המורים ודרכם לתלמידים כלים שונים ומגוונים לחוסן והתמודדות.

מטרת התכנית לפתח דרכי התמודדות עם מצבים קשיםבמישור האישי ובמישור הלאומי, התכנית אמורה לסייע לתלמידים באופן סמוי בלי לשבור את מסגרות הלמידה הקבועות, ובלי להעלות באופן יומיומי דיונים על המצב בו אנו נתונים כדי לא להגביר את תחושת הלחץ כתוצאה מעיסוק אובססיבי במצב. התכנית מופנית לרבדים שונים בנפשו של התלמיד.

הפעילות התמקדה בארבעה תחומים: עידוד קריאה- במסגרת תכנית חדשה לעידוד קריאת ספרים שפועלת השנה בבי"ס מושם דגש על ספרים שיש בהם מסרים של התמודדות במישור האישי,וסיפורי גבורה וחוסן במישור הלאומי.התקיימו פעילויות מיוחדות בהדרכת המורה דפנה ברנשטיין וכן מפגש עם סופרים. כישורי חיים- בסגרת זו שמועברת בשעה שבועית של המחנכות בכיתות א'-ו' מושם השנה דגש על כישורי חיים הרלוונטים למצבי משבר.השיעורים מועברים בהנחיית יועצת בי"ס. חדר תנ"ך-לכל שכבה בכיתות ב'-ח' נבנה מרכז פעילות רב תחומי בנושא נבחר מתוך תכנית הלימודים. בבחירת הנושא ובניית המוקדים מושם דגש על מסרים של חוסן והתמודדות . אחד המוקדים המופעלים בחדר תנ"ך הוא מוקד"כישורי חיים" בו משולבת הסתכלות על סיפורי התנ"ך מנקודת מבט רגשית של התלמיד. גוש עציון- במהלך חודש אייר השתתפו כל כתות ביה"ס בלימוד תולדות גוש עציון דרך דמויות, כאשר כל כיתה התרכזה בדמות אחת אשר פעלה ותרמה לאזור. כל כיתה עיצבה את דמותה ולסיום התקיימה תצוגה פעילה של כל הדמויות.

מידע נוסף