המחשב כתחליף ללוח

מטרות היוזמה

  • התגברות על הקשיים שנובעים מסיכום שיעור בעזרת לוח בכיתה.
  • ניצול האפשרויות הטכנולוגיות לשיפור הפדגוגיה.
  • מטרה 1
  • מטרה 2

על היוזמה

הכלי הנפוץ ביותר שמשמש היום את המורה לסכם את עיקרי השיעור שהוא מלמד הוא הלוח על כל מגבלותיו. הרעיון שעומד מאחורי יוזמה זו הוא לנצל את מירב יתרונותיו של המחשב בתחום הגרפי, בהכנת תרשימים ודיאגרמות מדויקות,בהצגת סיכומים בצורה מדויקת וברורה,בסריקת תמונת מפות וכו' והצגתם,באפשרות להציג כמות בלתי מוגבלת של שקופיות ובשמירת החומרים שבהם השתמש המורה וגישה נוחה אליהם בהמשך כדי לשפר את הצגת החומר וסיכומו בפני הילדים.

לאחר "התבססות" הפרוייקט בקרב המורים ניתן לשלב את התלמידים במערך על ידי חלוקת נושאים להכנת מצגות בפני חבריהם לכיתה, והצגת הנושא בעזרת המצגת ע"י התלמיד לפני הכיתה במסגרת הלמידה.המצגת על כל יתרונותיה מאפשרת למורה לבדוק את התוכן שיציג התלמיד לפני השיעור ולהכניס תיקונים מבלי להרוס את עבודתו של התלמיד.

השפעת היוזמה

היוזמה שיפרה את הפדגוגיה בתוך הכיתות ופתחה אפיקים חדשים לפני המורים בהצגת החומר הן ללמידה והן לסיכום וחזרה. כמובן שמדובר בשינוי תהליכי כך שככל שהזמן עובר הדברים משתרשים ומתפתחים כאחד.

מידע נוסף