פרחים כימיים

מטרות היוזמה

  • פיתוח האוריינות המדעית בקרב התלמידים.
  • ללמד את התלמידים לכתוב ולעבד מאמרים בתחום הכימיה.

על היוזמה

תחום הכימיה הוא תחום דעת המסביר את חיינו. במהלך היוזמה לומדים התלמידים על מוצרים כימיים המרכיבים ומשפיעים על חיי היום יום שלהם. כתיבת המאמרים על מוצרים ותהליכים אלה מרחיבה ומעמיקה את ידיעתם, והופכת את הלמידה לרלוונטית לחייהם. המאמרים מוצגים באתר הכימיה של בית הספר והתלמידים מתבקשים ללמד אותם בכיתות בפני חבריהם. בסוף השנה מקובצים כל המאמרים לספר שייתן ביטוי למאמצי והישגי התלמידים.


השפעת היוזמה ניכרת הן בהעמקת הבנתם של התלמידים אודות הכימיה של חיינו והן בחיזוק רצונם לעסוק בתחום

מידע נוסף