הגינה האורגנית כסביבה לחקר ודיון

מטרות היוזמה

  • התלמידים יעריכו את תועלת הגידול האורגני לשמירה על איכות הסביבה ובריאות האדם.
  • התלמידים יציעו דרכים לבדיקת היתרונות והחסרונות של הדברה כימית מול ביולוגית.
  • התלמידים יבינו מהי דילמה, וידעו כיצד ניתן לחקור דילמה ולהגיע למסקנות./li>

על היוזמה

בשכבות ה' וז' התלמידים העלו לדיון דילמה הקשורה להיבטים האקולוגיים ו/או הבריאותיים הקשורים לגינה האורגנית. בשכבת ה' דנו בדילמה האם עדיף לדשן בדשן כימי או בדשן אורגני, ובשכבת ז' דנו בדילמה האם עדיף להשתמש בהדברה כימית או בהדברה ביולוגית. התלמידים למדו על הנושא הנחקר באמצעות קריאת מאמרים מדעיים וניתוחם, ולאחר מכן הציעו דרכים לבדיקת הדילמה גם באמצעות הכרת המזיקים השונים בגידול חקלאי, וסוגי הדישון. התלמידים דנו ביתרונות ובחסרונות של חלופות שונות בדילמה וכתבו ניירות עמדה המציגות את ההתלבטות בדילמה ואת דעתם כיצד יש לנהוג. באיסוף המידע הועלו היבטים אקולוגיים, סביבתיים ובריאותיים של השימוש בהדברה כימית, השימוש בהדברה ביולוגית וכן היבטים חברתיים וכלכליים כגון: • הפרת שיווי משקל ביולוגי • מעבר של חומרים כימיים בשרשרת המזון • חומרי הדברה כימיים והשפעתם על גוף האדם (לדוג' K500) • מחירי התוצרת החקלאית כתוצאה ממעבר לחקלאות אורגנית • פגיעה פוטנציאלית בחקלאות ובחקלאים. חלק מהמידע שנאסף בקבוצות המחקר הועלה על ידי התלמידים לפורום דיגיטלי באתר בית הספר. תלמידים בקבוצת המחקר ומורות הקבוצות העלו שאלות, האירו, והגיבו על תהליכי איסוף המידע בקבוצות המחקר. בסביבת העבודה המתוקשבת נבנה מאגר של משאבים (קישורים, מאמרים, אתרים וכו') הקשורים לדילמה על מנת לשתף בידע הנצבר. תוצרי התלמידים יוצגו בפורום המתוקשב וביום שיא אליו יוזמנו אנשים מהרשות המקומית, הקהילה ומשרד החינוך.


התלמידים למדו והועשרו בחוויות כתוצאה של למידה סקרנית, קריאת מאמרים מדעיים על עולם החקלאות וניתוחם, עריכת ניסויים ותצפיות והסקת מסקנות. כמו כן היוזמה קידמה את העלאת המודעות לחשיבות שבשמירה על האיזון האקולוגי של כדור הארץ תוך הפחתת השימוש בחומרי הדברה ובהורמונים סינתטיים ומעבר לגידולים אורגניים.

מידע נוסף