אנגלית בשילוב דרמה ותיאטרון

מטרות היוזמה

  • שבירת המחסום הפסיכולוגי של הפחד מלדבר אנגלית, זאת ע"י חיזוק והעצמת האישיות והתדמית של התלמידים באמצעות הופעה בפני ההורים ואורחים בדיבור והצגה באנגלית.
  • שיפור ההישגים הלימודיים באנגלית, במיוחד בקרב התלמידים החלשים והבינוניים שבנוסף לפחד הקיים באופן טבעי משפה זרה הם תופסים את האנגלית כשפה קשה, דבר היוצר הישגים נמוכים המצריכים טיפול ושיפור.

על היוזמה

צוות מורים מבית ספרנו הגה וחשב על שיטות חדשות להשיג את שתי המטרות העיקריות שהוזכרו. הוחלט כי יש להכין תמליל של הצגות באנגלית, ולשם כך נלקחו תמלילים של הצגות מהספרות הערבית אשר תורגמו לאנגלית. כמו כן נלקח תמליל מוכן באנגלית מהספרות האגלית העולמית ע"י רכישה. נושאי ההצגות היו נושאים חינוכיים, חברתיים ודרמתיים, שיש בהם מסרים ערכיים המחזקים את מטרות העל של בית הספר. תיאור אופן ההפעלה: בית הספר בכללותו ומורות האנגלית בפרט, בשיתוף עם תנועת השומר הצעיר העולמי קולטים מתנדבים דוברי אנגלית המסייעים לפרוייקט ומשולבים בו בשני מישורים: • סיוע בשיעורים בכיתות: שיעור אחד שבועי לכל כיתה באנגלית, בו מתחלקים התלמידים לקבוצות קטנות ולכל קבוצה מצטרף מורה מתנדב דובר אנגלית שעוזר להם בלימודים ובעיקר בהבעה בעל- פה, במבטא וכתיב נכון. • הנחית תלמידים לדרמה באנגלית: כל כיתה מחליטה יחד עם המורה ובתיאום עם היוזמת ובשיתוף המתנדבים, על נושא של מחזה שהיא מעוניינת בהצגתו בשפה האנגלית בתיאטרון הבית ספרי, בפני הורים, תלמידי בית הספר, נציג רשות, נציגים ממשרד החינוך ואורחי כבוד.


היוזמה תרמה רבות והשיגה את יעדיה מעל לציפיות. היא שיפרה וחזקה את הצד החברתי בין התלמידים לבין עצמם ובינם לבין המורים. בקרב התלמידים היא הגבירה את רמת המוטיבציה ללמוד אנגלית ובקרב המורים גרמה לשביעות רצון בכך שיכלו ללמד אנגלית ביתר נוחות וכיף. ליוזמה הייתה תרומה מיוחדת לחיזוק הקשר עם ההורים, שהפכו יותר מעורבים ושבעי רצון מבית הספר. כמו כן ולפי מדדי ההצלחה קיים שיפור לימודי משמעותי בקרב התלמידים אשר השתתפו ביוזמה. היוזמה תפסה פינה מיחודת בתקשורת ושיווקה את בית הספר בזכות הייחודיות שלה.

מידע נוסף