פספורט הקריאה החיצונית

מטרות היוזמה

  • הצגת הקריאה החיצונית כמנוף לעיצוב ההתנהגות ולבניית אדם יצירתי, יוזם ופעיל.
  • שיפור ההישגים הלימודיים בערבית ובמקצועות האחרים.

על היוזמה

מתוך האמונה כי תפקידנו הוא לחנך את התלמיד להיות אדם מודרני, יוזם, ובעל ערכים המסוגל להשתלב בחברה פלורליסטית, ראינו צורך בעידוד הקריאה בקרב תלמידינו. בעקבות התרחקות התלמידים מקריאת ספרים שמחוץ לתכנית הלימודים, ובעקבות ריבוי כלי תקשורת כמו האינטרנט והערוצים השונים בטלוויזיה, באה היוזמה להדק את הקשר בין התלמיד והקריאה. הפרויקט נבע מרצוננו לשמור על שפת האם היפה, ועל התחברות התלמידים לספר וללקחים ולערכים שנמצאים בו. אנו רוצים לעודד ולחזק את תלמידינו לקרוא, ללמוד, לשפר את הישגיהם ולהגדיל את סיכוייהם להגיע להשכלה גבוהה. נוכחנו לדעת כי הקריאה בשפת האם, הערבית, היא מנוף לא רק לשיפור ההבעה בכתב ובעל פה אצל התלמיד, אלא גם לקידום הישגים במקצועות אחרים. כל תלמיד ותלמידה בבית הספר משתתפים בתכנית "פספורט הקריאה החיצוני" בה הם מתבקשים לקרוא לפחות עשרה ספרים וסיפורים בשנה, ולהחתים את "פספורט הקריאה" שלהם. השתתפות התלמידים בתוכנית נכללת בציוניהם בשפה הערבית. כמו כן, על כל תלמיד להבין ולהציג לפחות שתי פעילויות בכיתה בכדי לזכות בחתימה ב"פספורט" ובאישור המורה.


תרבות הקריאה החיצונית השפיעה על חלק ניכר מהתלמידים. לפי עדויותיהם, הקריאה השפיעה על התנהגותם והם היום יותר אכפתיים וכן זמנם הפנוי מנוצל טוב יותר. הידע הכללי שלהם התרחב והם בעלי מודעות לנושאים מעבר לתחום המדינה. כמו כן חל שיפור בהישגיהם הלימודיים בכלל המקצועות ובשפה הערבית בפרט, ביטחונם העצמי גבר וכושר ההתבטאות שלהם השתפר

מידע נוסף