מהפעילות אל השפה ובחזרה

מטרות היוזמה

  • פיתוח המשחקים האינטראקטיביים יאפשרו תהליך מטה קוגניטיבי באמצעות שפה ויאפשרו בעלות של הילד על הפעולות אותן למד ותרגל.
  • פיתוח היכולת השפתית באמצעות המשחק המותאם תאפשר לתלמיד בעל הצרכים המיוחדים לבסס את רכישת הידע המעשי ותהפוך את התהליך לברור, זמין ושלם

על היוזמה

באמצעות משחקים אינטראקטיביים המתמקדים בנושא כישורי יומיום (ADL ) מתנסים התלמידים בנוסף לפעילות הממשית, בתהליך שבו הם לומדים לשיים את האביזרים, את הפעולות, את המטרות ואת היעדים. המשחקים האינטראקטיביים שאותם נפתח יאפשרו תהליך מטה קוגניטיבי באמצעות שפה ויאפשרו בעלות של הילד על הפעולות אותן למד ותרגל. פיתוח היכולת השפתית באמצעות המשחק המותאם תאפשר לתלמיד בעל הצרכים המיוחדים לבסס את רכישת הידע המעשי ותהפוך את התהליך לברור, זמין ושלם. משחקים אלו המתמקדים בתהליכים של הקניית הידע והמיומנויות בתחום כישורי יומיום והמותאמים לתלמידים שלנו בעלי הצרכים המיוחדים לא קיימים בשוק. משחקים אלו יאפשרו לבסס תהליכי למידה בתחומי חיים נוספים שרלבנטיים לתלמידנו. תלמידי ביה"ס מתנסים בשני תהליכים במקביל. תלמידים בעלי יכולות ומיומנויות מחשב מכינים משחקים אינטראקטיביים. תלמידים המתנסים בתוכנית כישורי יומיום בגילאים השונים עוברים תהליך של ביסוס הידע והמללתו באמצעות המשחקים האינטראקטיביים המותאמים.

מידע נוסף