כולנו בסירה אחת

מטרות היוזמה

  • מפגשים של ילדים לקויי למידה, המשולבים באופן חלקי בכיתות רגילות, שמזמנים דיון, החלפת מידע בקשיים המשותפים ומתן תחושה שאינם יחידים במצבם./li>
  • אימון לתקשורת חברתית טובה יותר הכוללת : המשגה, ניתוח והבנה של סיטואציות חברתיות, פיתוח רגישות ואמפתיה לזולת ועוד.

על היוזמה

תלמידים לקויי למידה, זקוקים לתוכנית טיפולית מותאמת לצורכיהם הייחודיים, תוכנית שנקודת ההנחה שלה היא : הכשירות החברתית הפגומה נובעת מלקות למידה - מדוע? הטיפול המקובל בתחום המיומנויות חברתיות אצל ילדים לקויי למידה נובע מתפיסה הרואה בקשיים החברתיים כקשיים משניים הנובעים מתחושות תסכול, כישלונות חוזרים ומירידה בדימוי העצמי ובהערכה העצמית. תפיסה זו מתמקדת בטיפול שבעיקרו רגשי וממוקד בהעלאת דימוי העצמי של התלמיד במטרה לקדם באופן עקיף את המיומנויות החברתיות. נוכחתי לראות שטיפול בגישה זו לוקח זמן רב ולא תמיד לוקח בחשבון את לקויות הלמידה ואילו הטיפול ההתנהגותי הממוקד בהקניית כשרים חברתיים, מביא לתוצאות טובות יותר, אצל ילדים לקויי למידה. להבנה זו יש תימוכין בשדה המחקר. מתוך מחקרים של השנים האחרונות, בתחום המיומנויות החברתיות של ילדים לקויי למידה, קיימת הסכמה בין רוב החוקרים, כי אותם לקויות תפיסתיות הפוגמות בכישורים האקדמיים, עלולות לחבל גם ברכישת המיומנויות החברתיות של הילד. למשל : ילדים ל.ל מתקשים בזיהוי מצב חברתי משום שהלמידה בנויה על כושר ריכוז, על הבחנה בין הנתונים, על תפיסה חזותית ושמיעתית ואם היכולות הללו פגומות אצל הילד, הן עלולות לשבש לא רק את רכישת הידע האקדמי, אלא גם את תהליך הלמידה החברתית של הילד. הקושי להבחין בין עיקר לטפל, בין דמות לרקע הוא מהמאפיינים הבולטים ביותר של לקות למידה והוא אחראי – במידה רבה – לעיוות התמונה החברתית ולשיבושי זיהוי. ילדים ל.ל נגררים אחר מסיחים צדדיים ונוטים להתמקד בפרטים לא רלוונטיים של האירוע החברתי (אתר ליקויי למידה, לאה מולדינגר). ההיחשפות לממצאים הללו הובילו לנסיון לשנות את שיטת העבודה ולהבנות מודל עבודה מובנה, מדורג ומותאם לצרכים הייחודים של הילדים, מודל הלוקח בחשבון את לקויות הלמידה. תפיסה זו מזכירה מאד את דרכי העבודה בתחום האקדמי של הקניית אסטרטגיות ומיומנויות למידה, לילדים לקויי למידה. למשל בתחומי ההמשגה של מיומנויות החברתית : זיהוי רגשות ושיומם, שימוש בשפה ה"פרגמטית" ( איך לתת משוב? או איך פונים לחבר שנראה פגוע? שימוש בשפה חיובית מקדמת, מסר "אני" בתקשורת בין אישית....), תרגול התבוננות ומודעות להבנת שפת הגוף ושדרים חברתיים על ידי שינון, יישום ומודלינג ועוד... שיטת עבודה זו באה כתוספת לגישה הרב תחומית שנקטתי הכוללת : ביבליותרפיה, אומנות ככלי ביטוי, עקרונות של טיפול קבוצתי והתערבות חינוכית להקניית כישור חיים.

מידע נוסף