קדושת החיים לאו או Love

מטרות היוזמה

  • עיצוב דמותו של התלמיד ובכך להוריד את מספר הנפגעים בדרכים.
  • חינוך התלמיד לערכים, מוסר, ולהיות 'בן אדם טוב יותר'

על היוזמה

בימים אלו המלחמה בתאונות הדרכים בשיאה, אין רגע למנוחה, האוייב בכביש עומד איתן. משפחות נגדעות, חיי ילדים נקטפים בעודם באיבם. אחוז גבוה מתאונות הדרכים קשור לגורם האנושי. על מנת להפחית את מספר נפגעי תאונות הדרכים, בנינו מודל עבודה על מידותיו של האדם. בחרנו שתים עשרה מידות מרכזיות בחייו של האדם, המלוות אותו בכל עת. כגון: כעס, גאווה, קנאה, עצלות, אחריות, לחץ חברתי, סבלנות ועוד. דנו כיצד באות לידי ביטוי מידות האדם בדרכים, למה הן גורמות וכיצד ניתן להתגבר עליהן. לצורך הצלחת היוזמה הוצאנו חוברת "מידות בדרכים" אשר בה נמצא תהליך העבודה והלימוד, המשלב דברי חשיבה וסיפורים לדוגמא. פעילות זו היא המשך ישיר לפעילות הענפה הקיימת בישיבת הדרום בתחום החינוך לבטיחות בדרכים. לצורך הצלחת היוזמה הקמפוס בישיבה שודרג בהתאם ע"י שלטים צבעוניים מרשימים (הוויזואליה משחקת תפקיד!), שדרת תמרורי מידות ועוד. היוזמה עדיין בתהליך בנייתה, בהמשך יהיו קטעי סרטים קצרים, ופעילויות הפעלה (חוברות של תנועות נוער) הקשורים למידות. כל זה בשביל לחדד את המסרים ויצירת דרכי למידה מגוונים.


כל התלמידים בישיבה יודעים כי הנושא המרכזי בו עוסקת הישיבה הוא בטיחות בדרכים תוך עיצוב דמותו של התלמיד. היוזמה מביאה לשינוי בהתייחסות תלמידנו לכל הנעשה בדרכים, כהולכי רגל, כרוכבי אופניים וכנהגים ברכב.

מידע נוסף