מיוחדים ומחוננים

מטרות היוזמה

  • צמצום פערים בין תלמידי החינוך המיוחד ושאר התלמידים, ע"י יצירת ערוץ לתקשורת ופיתוחו.
  • העצמת תלמידי החינוך המיוחד בבית הספר ושינוי תדמיתם בעיני עצמם, הצוות והתלמידים

על היוזמה

לאור הצלחתנו ביוזמה החינוכית אשתקד, ולאור תוצאות והמלצות ההערכה שביצענו בתום השנה, החלטנו לפתח את היוזמה לכיוונים אחרים.יוזמתנו הנוכחית שמה דגש על העצמת התלמידים בעלי היכולות המיוחדות (תלמידי החינוך המיוחד) בפני שאר אוכלוסיית ביה"ס. המטרה כאמור היא לאפשר לתלמידים להתבטא בדרכים אלטרנטיביות ולהביע את דעתם בצורה חופשית ומיוחדת. הצילום נחשב לכלי אוניברסאלי לביטוי מחשבות, רגשות, דעות ועמדות. העבודה מתבצעת בשני מישורים: במישור הראשון הכרות עם הכלי והשימוש בו באופן נכון ויעיל. במישור השני פיתוח חשיבה (וראיה) ביקורתית אצל התלמידים, באופן בחירת התמונה וניתוח האלמנטים השונים בתמונה. בחירת התלמידים המשתתפים: מתחילת שנת הלימודים תלמידי החינוך המיוחד שובצו בכיתות ז, כ 2-1 תלמידים בכל כיתה. התלמידים התבקשו לבחור שותף\ה בעל\ת יכולות והישגים לימודיים גבוהים. בניית צוותי עבודה: כל צוות עבודה מורכב משני תלמידים בעלי יכולות מיוחדות (תלמיד ממסגרת החינוך המיוחד ותלמיד בעל הישגים גבוהים). כל זוג שותף בתהליך הלמידה אודות המצלמה והציוד הנלווה, גיבוש רעיונות וקבלת החלטות אודות אתר הצילום או הנושאים שבכוונתם לצלם, ובחירת התוצרים המוגמרים והצגתם בתערוכה שתיערך בתום התהליך.


ליוזמה ישנה השפעה בשני מישורים: נרקמה מערכת יחסים הדוקה התלמידים משני הקצוות, בעלת אופי חם תומך והדדי בכל מה שקשור בעבודה המשותפת בפרויקט בפרט, ובחיים החברתיים בבית הספר בכלל. בנית וגיבוש קבוצת תלמידים שמתפקדת כצוות הצילום של ביה"ס שתפקידם תיעוד אירועים בית ספריים. תמורות אלו תרמו להעלאת הביטחון העצמי של התלמידים - במיוחד לאלו בעלי היכולות המיוחדות

מידע נוסף