פרשת שבוע בדרמה בגישה ערכית חברתית

מטרות היוזמה

  • לשלב לימוד אינטלקטואלי והתנסות רב חושית.
  • להגיע לכל סוגי התלמידים ולהפוך את הלמידה למשמעותית.
  • לאפשר לתלמידים ליצור מדרש אישי ובכך לגרום להם להרגיש שייכות ואחריות לטקסט המקראי

על היוזמה

תלמידים חילונים ודתיים לומדים יחד בדרך יצירתית וחווייתית את פרשת השבוע ועוסקים בסוגיות חברתיות העולות ממנה באמצעות דרמה


מלבד בחירת הנושא העולה מהפרשה כל השיעור בנוי כולו סביב היצירתיות של התלמידים. התלמידים מביאים בשפת הבמה את המדרשים האישיים שלהם לגבי הנושא. כל מדרש הינו לגיטימי.

מידע נוסף