מדרש יוצר בדרמה

מטרות היוזמה

  • התלמידים ירכשו מיומנויות בקריאת מקורות (משנה, תלמוד) בכלל, ומקורות העוסקים בהיבטים שונים של מנהיגות בפרט.
  • התלמידים יעשירו את לשונם מתוך עיון במקורות, יגלו יחס של כבוד למורשת תוך פיתוח גישה ביקורתית ופרשנית לחומר הנלמד.
  • התלמידים יתנסו בפועל בתהליך שלוב חברתי הכולל את התלמידים מהחינוך הרגיל והחינוך המיוחד באמצעות לימוד עיוני ופעילות יצירתית תיאטרונית.

על היוזמה

במסגרת תגבור לימודי יהדות בביה"ס בחרנו לעסוק בנושא המנהיגות, תוך התבוננות ביחסים בין היחיד לקבוצה. בחרנו במדרשים וטקסטים מארון הספרים היהודי לפיתוח הנושא, ובדרמה לעיבוד פרשנות יצירתית בת זמננו הרלוונטית לחיי הילדים. חשוב לציין שבכל מפגשי הלימוד העיוני והדרמה לקחו חלק תלמידי כיתה רגילה ותלמידי כיתה מקבילה של חינוך מיוחד. יחידת הלימוד נפתחת במשמעות ייחודו של הפרט – "מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא טובע את כל האדם בחותמו של אדם הראשון, ואין אחד מהם דומה לחברו. לפיכך לכל אחד ואחד לומר, בשבילי נברא העולם" (משנה, סנהדרין, ד, ה). באמצעות מדרש על קין והבל בדקנו כיצד יכולים שני יחידים לנהוג בעולם אחד, יחדיו ניסינו לתת מגוון אפשרויות לפתרון המחלוקת וליצירת שיתוף פעולה בין שני האחים. אחר כך ערכנו בירור על מהות המנהיגות – אילו תכונות, יכולות ומעשים דרושים כדי להנהיג קבוצה, דנו במנהיגות חיובית ובמנהיגות שלילית. נושאים אלה נידונו באמצעות אגדות חז"ל שונות. במקביל נלמדו אותם המדרשים והאגדות במפגשי הדרמה. במשחק והמחזה העלנו את תחושותיו השונות של היחיד, תחושת הקבוצה המבקשת מנהיג, תחושת הקבוצה המקבלת מנהיג וכמובן מגוון של אפשרויות מנהיגות. מטרה חשובה ששמנו לעצמנו היא הפרשנות לטקסט המסורתי. לאחר לימוד המקור עסקנו בפרשנות לטקסט. הן במסגרת הלימוד העיני והן במסגרת שיעורי הדרמה ניסינו לתת לילדים הזדמנות ליצור פרשנות משלהם לטקסט. לעיתים תוך כתיבת סוף אחר למדרש, לעיתים על ידי ציור המדרש וכמובן על ידי המחזתו בדרכם. בדרכים שונות מגוונות למדו הילדים את הטקסט המסורתי וכן קבלו לגיטימציה לתת פרשנות משלהם לטקסט, בכך ניכסו אותו לעצמם. מסר חשוב שבחרנו להעביר לילדים הוא שהטקסט היהודי זקוק לפרשנות רלוונטית לחיינו. הנושאים יחיד וחברה ויחסי המנהיגות עלו גם בשיעורים אחרים כמו במולדת וכמובן בתנ"ך בשאלת מנהיגותו של משה בספר שמות. החיבור בין לימוד הטקסט המסורתי לבין הפרשנות בדרמה עזר לקרב בין הילדים לטקסט, העשיר את חווית הלימוד ואפשר לילדים לבטא את פרשנותם בדרכים יצירתיות במיוחד. הטקסטים העתיקים הפכו חלק מהשפה התרבותית של הילדים.


שאלת המנהיגות עולה בצמתים שונים בחיינו כמבוגרים ולא פחות מכך בחיי ילדינו. לא אחת שאלת המנהיגות במציאות היומיומית של הילדים מנותקת מסוגיית המנהיגות כפי שעולה במקרא או במקורות חז"ל. בתכנית זו הפגשנו את התלמידים עם מקורות חז"ל בכלל ועם סוגיית המנהיגות בפרט. ביקשנו ללמוד לעבד שאלות של מנהיגות מתוך מקורות חז"ל כך שיהיו רלוונטיות לימינו. בכל רצף של שיעורים בחנו התלמידים את המקור ואת שפתו, העשירו את לשונם ומצאו את המשמעות לחייהם היום. בכל רצף מפגשים עיבדו את הנושאים השונים לעבודה בדרמה ובהצגת המקור התלמודי לצד פרשנות שתינתן על ידם. המציאות החדשה שביקשנו ליצור: פיתוח מנהיגות צעירה, ליבון סוגיות של מנהיגות כהכנה לשותפות ילדי החטיבה הצעירה במועצת התלמידים, ההיכרות עם לשון חז"ל והמורשת היהודית, עיבוד ופרשנות בדרמה למקורות השונים

מידע נוסף