יהדות ודמוקרטיה- תיאטרון דילמה

מטרות היוזמה

  • לטפח בקרב התלמידים יכולות של הקשבה, סובלנות, אמפתיה והכלה של אמונות ודעות מגוונות ושונות.
  • להצמיח תלמידים בעלי ידע, יכולות וכלים להיות אזרחים השותפים ליצירה של מדינה יהודית דמוקרטית, מתוך מודעות לדילמה על כל צדדיה

על היוזמה

היוזמה מטפלת בנושאים המעוררים דילמות אשר נוצרות מתוך המפגש, יהדות ודמוקרטיה. דילמות עכשוויות אשר התקשורת מתייחסת אליהן, מדווחת ומפרשת אותן. בתחילת התהליך, הנושאים מפורסמים על לוחות המודעות בבית הספר. התלמידים מתגבשים לקבוצות עניין, סביב נושא נבחר. דוגמאות לנושאים: 1. מעמד האישה ביהדות ובדמוקרטיה. 2. חוק השבות. 3. המתת חסד. 4. צפירה בימי זיכרון?! 5. "ההיתנתקות" מול קדושת א"י וגאולת הארץ. 6. בתי משפט אזרחיים מול בתי דין רבניים. 7. מדינת ישראל כמדינת הלכה? הדילמות נלמדות הן מן הצד הדמוקרטי והן מן הצד היהודי. הראשון באמצעות המורים לאזרחות אשר מביאים את הפן המתייחס לחוקים ולנורמות אשר נקבעו ע"י מוסדות השלטון, ובמקביל נחשפים התלמידים לחומרים מן התקשורת הכתובה. בשיעורי היהדות מטפלים בדילמות אלו מן הצד ההשקפתי וההלכתי היהודי, כאשר נעשה בירור האם חוקים ותקנות אזרחיות אלו, בנושא הנדון, אינם סותרים את המחשבה ואת מצוות היהדות. בשיעורי היהדות מובאים פסקי ההלכה ומאמרים של רבנים וכותבים בתקשורת הדתית-לאומית.


התלמידים השותפים לתהליך מגלים עניין רב בנושאים הנלמדים.הם לומדים להיות צרכני תקשורת חדשותית, בעלי ביקורת ובעלי דיעה. מדינת ישראל על שלל גווניה מעוררת בהם עניין ללמידה מעמיקה, להכרה ולחיבור עם כלל החברה. תוך כדי העבודה התלמיד מגלה כי הוא עצמו חוליה חשובה ומיוחדת התורמת לכינונה ובנייתה של מדינת ישראל.

מידע נוסף