הנצחת בני המשפחות של כיתות י"א

מטרות היוזמה

  • להסביר לתלמידים את החשיבות של הנצחת השואה ע"י חיבור בין האובדן המשפחתי האישי לאובדן הקולקטיבי של עם ישראל.
  • להדק את הקשר בין התלמידים לניצולי השואה, קרובי משפחתם להציל ולתעד את המידע שאובד מידי יום ביומו עם מותם של הניצולים שחיים בקרבנו. לאפשר לתלמידים ולמשפחות את ההזדמנות האחרונה להנציח את קרובי משפחתם שנספו בספר הנצחה אישי שיעבור מדור לדור.

על היוזמה

במרכז היוזמה עומד פרויקט הנצחת קרובי המשפחות של תלמידי שכבת יא' מבית הספר אליאנס, שנספו בשואה. לתלמידים שאין בני משפחה שנספו בשואה ניתנת האפשרות להנציח מכרים של המשפחה או קרובים של קשישים שמתגוררים בבתי אבות באזור בית הספר. במסגרת עבודת מחקר אוספים התלמידים כל פיסת מידע אודות הנספים. כולל שמות, מועד הלידה, מקום וזמן הרצח, עיסוקם ומקום מגוריהם. יוצרים קשר עם קרובי משפחה בארץ ובחו"ל כדי לאתר מידע חדש, לרבות איתור מידע באינטרנט, אוספים תמונות, סיפורים, מכתבים אישיים ועוד. המידע מועבר אלי לבדיקה ואימות היסטורי. התהליך יוצר דינאמיקה מיוחדת בתוך המשפחה - שנרתמת לפרויקט, יוצר קשר חדש ומרגש בין סבים וסבתות לתלמידים ומאפשר לניצולים לספר את סיפורם ולהסיר את העול הכבד הרובץ עליהם. הפרויקט נותן לתלמידים, באמצעות עבודת המחקר המשפחתית, הזדמנות אחרונה ונדירה להנציח באופן מאורגן ומודרך, את בני המשפחה שנספו. המידע אודות הנספים אובד מידי יום ביומו עם מותם של הניצולים וקרוב לוודאי שחלק גדול מהשמות שהנציחו תלמידי אליאנס בשנים האחרונות לא היו זוכים להיזכר בתיעוד כלשהוא, לולא הפרויקט הזה, והיו נמחקים מעל דפי ההיסטוריה כפי שקיוו רוצחיהם. חשיבות מיוחדת ניתנת לליווי תלמידים שאינם ממשפחות של ניצולי שואה. אלה מתחברים לפרויקט ומנציחים שכנים וקרובי קשישים המתגוררים בבתי אבות. בזכות הקשר המיוחד שנוצר בינם לבין התלמידים אנו מקרבים את התלמידים לנושא ומטילים עליהם את האחריות להנציח למען הדורות הבאים. בנוסף לתיעוד ולעבודה הפרטנית של התלמידים עם הניצולים, ושל אלה ספיר גונן עם התלמידים, מתקיימים שיעורי חינוך על פי תוכנית לימודים מיוחדת שנכתבה על ידי המורה היוזמת, כפעם בשבוע בנושא הנצחה. בחמש השנים האחרונות הנציחו תלמידי אליאנס מעל 9,000 נספים. כל שנה יוצא ספר עם תיעוד כל המידע שנאסף, אנו מקיימים טקסי הנצחה ביום השואה ובמסע לפולין. המסע לפולין של תלמיד כיתות י"ב: התלמידים עוברים הכנה של שנה לקראת המסע לפולין. בנוסף ללימוד הנושא, פרויקט ההנצחה בכיתה יא', ימי עיון, סרטים, מוזיאונים ומפגשים עם ניצולי שואה התחלנו בפרויקט חדש. התלמידים נפגשים עם סיפורם האישי של סבים וסבתות של תלמידי השכבה, ניצולי השואה . הסבים והסבתות ניצולי השואה, נפגשים עם התלמידים בקבוצות קטנות ומספרים להם את סיפורם האישי ערב יציאתם למסע לפולין. חלק מהסבים והסבתות מספרים לראשונה את סיפורם האישי. במהלך המסע התלמידים מנציחים בכל מקום ומקום את בני משפחתם שנרצחו בשואה. בכל הטקסים ובכל האתרים אנו מתייחדים עם בני המשפחות.


נוצר קשר מרגש מאוד, התלמידים מתחברים לנושא ומאוד מתעניינים, ההשפעה מדהימה ומרגשת עד דמעות. הקשר שנוצר בין התלמידים לניצולי השואה, הקשרים בין התלמידים לסבים ולסבתות שלהם, הרצון להמשיך לתעד, המידע שנאגר, ההתחייבות להמשיך, הקשר שנשמר עם ניצולי השואה, הרצון למפגשים נוספים. התלמידים לומדים על נושא השואה באמצעות הטרגדיה האישית של משפחתם ומחברים בין הטרגדיה האישית לטרגדיה הקולקטיבית של עם ישראל. מטרה נוספת היא לנסות ולשכנע את הגורמים הממלכתיים במדינה שזוהי ההזדמנות האחרונה לגייס את תלמידי ישראל להנצחת מידע שאובד מידי יום. יש לשכנע את משרד החינוך ומוסד "יד ושם" להעמיד משאבים לטובת הנושא, להפוך פרויקט זה לחלק מתוכנית הלימודים בכל בתי הספר בארץ ולהניע מאות אלפי תלמידים להגיע לניצולי השואה מקרב בני משפחותיהם, שכנים, מכרים, קשישים בבתי אבות ואחרים ולהציל מפיהם את סיפורם ואת המידע החשוב הזה אודות הנספים.

מידע נוסף