יהדות על הגל

מטרות היוזמה

  • הקניית ידע ומושגי יסוד ביהדות.
  • פיתוח הזהות היהודית.
  • הקניית ערכים יהודיים ושילובם בתרבות החילונית.
  • קירוב לבבות ופיתוח פלורליזם וסבלנות לדעות השונות בקרב העם היהודי בארץ ובתפוצות.
  • הפיכת תכנים יהודיים לרלוונטיים לענייני השעה ולסדר יומו של הנער המתבגר.
  • הקניית כלים לניהול דיון באופן בוגר ודמוקרטי.
  • לימוד טכסטים יהודיים מתקופות שונות, לפי נושאים שונים.

על היוזמה

היוזמה משלבת בין לימודי סוגיות במחשבת ישראל לבין דיון בהיבטים היומיומיים והמודרניים שלהן. בתחילה נלמדים טקסטים שונים ממחשבת ישראל. לאחר העמקה בהם ודיון בסוגיות ובדילמות העולות מהם מתנהל דיון על ההשלכות, ההשפעות והרלוונטיות שלהם לחיינו העכשוויים. פירות התהליך מוצגים באמצעות תכניות רדיו, הנפתחות אף הן בסוגיה ונמשכות בעיסוק מודרני סביבה. העיסוק נעשה על-ידי בחירת מרואיינים, שירים והכנת כתבות סביב נושא הסוגיה. מטרת שילוב זה היא יצירת חיבור אמיתי לתרבות היהודית לדורותיה, תוך עידוד למידה, העמקה ומוטיבציה התלמידים. בנוסף, תהליך העבודה תורם למשתתפים בקבוצה בשיפור רהיטות הביטוי, הגדרת עמדותיהם, הבנת הקונפליקטים והמורכבויות בחברה הישראלית ובתפוצות וברכישת כבוד המושתת על הבנה מעמיקה לאוחזים בדעות השונות ובאמונות השונות בחברה. מעניין לציין כי ככל שהיוזמה נמשכת, משתתפי התכנית מגלים עניין רב, בקיאות ויכולת לאתר סוגיות בעצמם ומבצעים אף את התהליך ההפוך- היינו, מנסים לברר מהו השורש היהודי תרבותי- דתי לסוגיות עכשוויות הבוערות בהם ובסביבתם.


ניכרת עליה במוטיבציה ובעניין ללימודי תרבות ומחשבת ישראל ובתחושת החיבור, השייכות והקרבה לעולם התוכן העולה מן המקורות היהודיים. כמו כן ניכר שיפור רב ברמת הדיונים הנעשים סביב הסוגיות השונות, בסבלנות לדעות השונות ובהבנת המורכבות התרבותית שבחברה הישראלית.

מידע נוסף