דילמות מתקופת השואה בעין ההלכה

מטרות היוזמה

  • מטרתנו כמורים היא, כמובן, לא רק להנחיל לתלמידות ידע, אלא בראש ובראשונה ערכים קיומיים בבחינת תורת חיים. העיסוק בנושא של דילמות הלכתיות בתקופת השואה, תוך היחשפות למקרים שקרו וההתמודדות עימהם, יעמיק את ההזדהות של הבנות עם שורשיהן - הן עם השורשים הכלליים של הזהות היהודית והן עם שורשי ההלכה וקיום המצוות. התלמידות דנות בשאלות מהותיות של ערך החיים לעומת ערכים אחרים, מתוך ליבון דילמות בשאלות הצלת או מסירת נפשות [מעין אלה שבפניהן עמדו חברי היודנראטים למיניהם] ; דילמות בנושאי כשרות [היתר אכילת מאכלים אסורים ואפילו בשר אדם במצבים מסוימים] ; דילמות בשמירה על הזהות היהודית [שאלת ההתחזות לנוצרים ומסירת הילדים למנזרים] ; דילמות בשמירת שבת ומועד ; תפילה ועוד./li>
  • ליבון הערכים נעשה מתוך עיסוק במקורות היהדות לגווניהם השונים, החל מן המקרא, המשנה, התלמודים והמדרשים, דרך ספרי ההלכה השונים כדוגמת אלה של הרמב"ם, השלחן ערוך, השותי"ם לאורך משך הדורות וכלה בספרי ובקטעי הלכה שנכתבו במהלך השואה ובעקבותיה תוך התייחסות ישירה לדילמות מתקופה זו. העיסוק המגוון במקורות ההלכה חושף את התלמידות לסוגים שונים של מקורות שעד עתה לא ראו, ומעצים את ערכו של עולם ההלכה בעיני התלמידות. עולם ההלכה שלעיתים נתפס כעולם צר וסתום, שעוסק לכאורה בעניינים שוליים, מתגלה כעולם רחב היקף, שעוסק במירב השאלות הקיומיות המשמעותיות שעומדות על הפרק בכל דור. ובכל עת.

על היוזמה

התלמידות מקבלות בתחילת השנה דפי הנחיה מפורטים הכוללים את כל מה שעליהן לעשות במהלך העיסוק בפרוייקט זה. העבודה כוללת עיסוק במספר דילמות על פי השלבים הבאים: א. הצגת הדילמה – התלמידה מופנית למקור המציג את הדילמה מתוך המציאות שהייתה בשואה. התלמידה סוקרת את הצדדים השונים של הדילמה, תוך הבנת היתרונות והחסרונות של כל אחת מאפשרויות ההכרעה. התלמידה תנסה לחוש את המציאות הקשה ולחשוב בחשיבה ראשונית מה דעתה האישית בנושא זה? כיצד הייתה היא נוהגת בהתלבטות זו ? ב. עיון במקורות שעוסקים בתקופת השואה ומשקפים את הגישות השונות של היהודים אל אותן דילמות בעיצומם של המאורעות. ביחס לכל שאלה היו הכרעות שונות שביטאו את ההחלטות הרגעיות של אותם אנשים באותן נקודות זמן. ג. עיון במקורות ההלכה הקודמים הנוגעים בערכים השונים העולים בדילמה על פי סדר השתלשלות המקורות. ד. גיבוש תשובה סופית לדילמה על פי המקורות. תוך עדיפות לעיון במקורות בספרי הלכה שעוסקים ישירות בהתלבטויות אלה בשואה אם אכן קיים מקור כזה ביחס לבעיה הנידונה. השיעורים המוקדשים לעבודה זו מתקיימים בספריית האולפנה. התלמידות מעיינות על פי דפי ההנחיה בספרים ובמקורות הנמצאים בספריה. העיון מלווה כמובן בעזרתו של המורה שניצב בכל עת לעזרתן של התלמידות בחיפוש המקורות ובהבנה שלהן. את שלבי העיון השונים התלמידה מעלה על הכתב, ומוסרת את הכתוב לעיונו של המורה שיחווה דעתו על ניתוח הדילמה וכמובן על ניתוח המקורות של התורה שבעל פה והמסקנה הסופית. כחלק משלבי העבודה התלמידות נסעו ליום עיון במכון "שם עולם" בכפר הרא"ה – מכון שעוסק בחקר העולם האמוני – הלכתי בשואה, וחשף עד עתה אלפי מסמכים ומוצגים מתקופת השואה שמשקפים את הלבטים השונים בפניהן ניצבו היהודים בתקופת השואה. במהלך יום העיון נחשפו התלמידות למוצגים ומסמכים שונים, עליהם התקיימו הרצאות ודיונים שהעמיקו את חוויית העיסוק בפרויקט זה. בתום כל שלבי העיון התלמידות מגבשת את כל מה שכתבה במהלך השנה לעבודה מסודרת המוגשת לבדיקת המורה. על עבודתה האישית התלמידה תבחן בבחינת מתכונת ובחינת בגרות בעל פה בהיקף של יחידה אחת בתורה שבעל פה כפי שאושר על ידי משרד החינוך.


התלמידות נחשפות לערכים משמעותיים בחיים ומחדדות את הזהות היהודית האישית שלהן. התלמידות מגלות עניין בעיון במקורות התורה שבעל פה ומגלות את גודלו ועומקו של ים הספרות של התורה שבעל פה. התלמידות יקיימו מצוות מתוך תחושה של קרבה אישית ורצון, ולא רק מתוך מחויבות כפויה לעולם ההלכה.

מידע נוסף