האנימציה דרך יצירה בפלסטלינה

מטרות היוזמה

  • שילוב הילד החריג במארג הלימודי הרגיל הן בתחומי החקר והן בתחומי היצירה.
  • עזרה לתלמיד בגיבוש תרבות פדגוגית באמצעות חינוך למדיה ושימוש במיומנויות תקשורת.

על היוזמה

האנימציה באמצעות יצירה בפלסטלינה מאופיינת ביצירת סרטוני אנימציה קצרים מדמויות ואביזרים שנוצרו מפלסטלינה. לתלמידים ניתנת האפשרות של שילוב האומנות המסורתית דרך יצירה בפלסטלינה, באומנות המודרנית שמאופיינת ע"י העולם המיחשובי - טכנולוגי . לפעילות, המתבצעת בחדר הטכנולוגיה, מוקצית פינה בחדר, כאשר בפינה נמצאים כל האביזרים הנדרשים (מחשב, מצלמת וידאו ומנורת תאורה). התלמידים בנו חדר מקרטון, בו שמים את כל הדמויות והאביזרים שנוצרו מפלסטלינה. לדוגמא, לרגל חגיגות ה- 60 למדינה התלמידים יצרו וידאו-קליפ למנגינתו של השיר "חי", בביצוע הזמרת עופרה חזה ז"ל. בוידיאו-קליפ התלמידים שמו דגש על האינטגרציה שלדעתם צריכה להיות במדינה. עלילת הוידיאו-קליפ מתארת דמויות שונות, מגלויות שונות והאינטגרציה ביניהן. דוגמא נוספת לרגל חגיגות ה- 60 נמצאת בתהליך של יצירת וידאו-קליפ למנגינת השיר "הללויה". העלילה קשורה לדמויות מפורסמות, להן חלק חשוב בהיסטוריה של המדינה, כמו בנימין זאב הרצל, דוד בן גוריון וגולדה מאיר.


התלמידים מרגישים שותפים מלאים ופעילים לכל התהליך, ולכן מידת האחריות שהם מגלים היא גדולה. התלמידים נשארים על חשבון שעות הפנאי שלהם כדי לסיים את משימתם ולעזור לחבריהם. התלמידים משפרים את תדמיתם ואת ביטחונם העצמי, והחשוב ביותר הינו שיתוף הפעולה עם החריג והשונה.

מידע נוסף