בניית אקלים בית ספרי חדש

מטרות היוזמה

  • לחזק את תחושת השייכות של כל תלמיד בביה"ס והוריו, היושבים בישובים הלא מוכרים והיושבים בישובי הקבע, באמצעות האמנות ושימור המורשת. הנחת היסוד היא שחיזוק תחושת השייכות תסייע לשיפור האקלים הבית ספרי. מעורבות התלמידים, המורים וההורים בחיי ביה"ס תרכך את המעבר לחיי הקבע.
  • למידה אינטגרטיבית של מקצוע האמנות בדרכי חקירה והתבוננות, במקביל לכלל מקצועות הלימוד בביה"ס

על היוזמה

היוזמה שמה לה למטרה לרכך ולהתאים את המעבר אל החיים המודרניים עבור תלמידי ביה"ס, שעדיין כבולים בכבלי המסורת של ההתגוררות במדבר. היוזמה תעסוק במעבר מהישובים הלא מוכרים לחיי הקבע ותנסה להקל על מעבר זה. במסגרת היוזמה מתקיים תהליך זורם של מעבר מאורח החיים המסורתי הסגור לאווירה פתוחה יותר. אט אט, באמצעות מקצוע האמנות ייבנה הבסיס למעבר קל וזורם לחיים המודרניים. בכפיפה אחת עם האמנות יינתן מרחב רב לתחום שימור התרבות הבדואית. הילד לא יתחבר לאמנות אלא במשולב עם העולם אותו הוא נושא מביתו, כמאמר הפתגם "לגעת בעבר ולשמרו למחר". הכלים יהיו בשפת האמנות החדשנית אך השפה והתכנים יהיו מוכרים מהבית. "יכולתו של התלמיד להבין את התגליות והחידושים של העולם החדש, המודרני והמשתנה, מול הישן והעתיק, מקרבת אותו לעולם העשייה והיצירה המתחדשת, משפיעה על הקשר והחיבור לתרבות ולמקום ויוצרת תחושות של הנאה וחוויה אסתטית ( בנאי 2000 : 58). שפת האמנות מכילה את החוקים המובנים אך יש בה גם את הביטוי החופשי וכמובן את הבעת הרגש. ניתן להשוות את הביטוי החופשי באמנות כמסמל את הישובים הלא מוכרים ואילו החוקים המובנים שבאמנות - את חוקי החיים בישוב הקבע. המשחק בין המסגרת הקבועה והמיוצבת לבין החופשיות מובעים על ידו בביטוי אישי אמנותי דרך חוקים: צבע, קו, צורה, וגם דרך ההיבט הרגשי באמנות. העיסוק באמנות פותח הזדמנויות לתלמידי בית ספרנו, המגיעים מחברה סגורה ומופנמת, להתנסות בנקיטת עמדה אישית. עבורם האמנות תהווה דרך חדשה לביטוי יצירתי, אישי ומקורי , תגביר את המודעות ליכולת האישית ולכשרון החבוי, וזאת תוך למידה חווייתית ושימת דגש על פתיחות וגמישות או מבניות ויצירתיות. אלו תנאים שלהם זקוקים התלמידים בתהליכי המעבר מהישובים הלא מוכרים לישוב קבע.

מידע נוסף