תלמידים יוצרים ואוצרים

מטרות היוזמה

  • לפתח תלמידים שוחרי אומנות ובעלי חשיבה יצירתית וביקורתית, הגאים בהישגיהם ובמוצג בבית ספרם.
  • העלאת דימוים העצמי של התלמידים וכתוצאה מכך לחולל שיפור בהישגיהם הלימודיים וברצונם להצליח.
  • טיפוח והעצמה של תלמידים מוכשרים לעשייה יצירתית בתנאים ובחומרים ייחודיים.
  • <

על היוזמה

בית ספרנו הוא בית ספרם של התלמידים. אנו מאמינים שכדי לעודד אחריות ותחושת שייכות למקום עלינו לערב את התלמידים בנעשה בבית הספר. לפיכך, היוזמה משנה את המצב בו המורה לאומנות היא האחראית הבלעדית לבחירת החומרים ולהצבת התערוכות. הוקמה קבוצה של תלמידים שמשמשים כאוצרי האומנות של בית הספר. הם המתכננים, המבצעים ומבקרי תוצרי היצירה בבית הספר. התלמידים שותפים בשיקולים שהביאו להקמת התערוכות. התלמידים לומדים את תהליכי האוצרות ומפעילים שיקול דעת בהצגת היצירות המבוצעות ע"י חבריהם לביה"ס. התלמידים פועלים במשותף, מאזינים לדעות חבריהם לקבוצה ומגיעים להחלטה משותפת. את המידע על התהליך האוצרותי התלמידים רוכשים ביצירתם ובפגישותנו השבועיות. בנוסף, התלמידים מדריכים סיורים לאורחים ולהורי בית הספר המתקיימים בבית ספרנו תוך מתן הסברים על היצירות ועל הלמידה האומנותית שהובילה ליצירה. משתתפי הקבוצה מפעילים תלמידים צעירים במרחבים האומנותיים הקיימים בבית ספרנו


כתוצאה מפעילות קבוצת האוצרות בית הספר מעוצב ויצירות התלמידים מוצגות ברחבי בית הספר בצורה אסתטית ומגוונת. העבודות והיצירות זוכות להערכה מצד כלל תלמידי ומבקרי בית הספר. כל תלמידי בית הספר נחשפים לאומנות כולל התלמידים הצעירים (כיתות א'-ב') שמקצוע זה אינו נכלל במערכת השעות שלהם. חשיפת התלמידים ליצירות אומנות משפרת את רמת עבודתם ומאפשרת להם לשלב ידע עם סיפוק שביצירה. תלמידי הקבוצה גאים בהשתייכותם לקבוצת האוצרות ונכונים להביע את עצמם. הם זוכים להערכה מצד חבריהם והצוות החינוכי ומרגישים מעורבים יותר ואכפתיים.

מידע נוסף