אני עושה, אני יכול, אני מצליח!

מטרות היוזמה

  • העצמת תלמידים.
  • מתן אפשרות לתלמידים לתרום לכיתה בתחומים הקרובים לליבם, המוכרים להם מסביבתם הקרובה, או מעיסוקיהם של הוריהם.
  • חיזוק הקשר בין התלמידים והוריהם

על היוזמה

התלמידים מכינים ביחד עם הוריהם פעילות לכיתה בתחום הקרוב לליבם, או לתחום העיסוק של הוריהם. פעמים רבות מבוצעת הפעילות במקום עבודתם של ההורים, שם לומדים התלמידים על תחומי העיסוק השונים. בכל פעילות אנו שמים דגש על תיעוד – בתמונות, בהתייחסות באתר האינטרנט הכיתתי, באלבום כיתתי ובפלקט גדול בכיתה - ש"מנציח" את רגעי ההצלחה, ומשמר אותם. כל זאת בכדי ליצור "רעש" סביב הפעילות, דבר המחזק מאוד את בטחונו של הילד, את הדימוי העצמי שלו ואת יחס חבריו כלפיו.


עבור רוב הילדים מהווה העברת הפעילות שלב משמעותי בקשר שלהם עם חבריהם. כמו כן, השפעתה של היוזמה ניכרת גם בהישגיהם הלימודיים - אצל חלק מהתלמידים ראינו פריחה משמעותית בעקבות תהליך הכנת הפעילות והפעלתה.

מידע נוסף