פסיכומוטוריקה

מטרות היוזמה

  • פיתוח מודעות היחיד לנוכחותו והקשרו לקבוצה.
  • פיתוח מודעות להתארגנות הגוף במרחב, בזמן ובקצב מוגדר.
  • העברת החוויה המוטורית למערכת סימבולית – גרפומוטורית.

על היוזמה

התוכנית מבוססת עפ"י הגישה הפסיכו-מוטורית אשר מתייחסת להקשרים שבין האדם לגופו באינטראקציה בחלל, עם חפצים ועם אנשים על ידי חוויה תנועתית במרחב בו מתרחשת הפעילות. הפעילות הפסיכו-מוטורית שמה את הדגש על הקשר שבין הפנמת התנועה לבין העברתה לשפה סימבולית – דו-ממדית, במקרה שלנו, השפה הגרפו0מוטורית. הגישה מאמינה שהאדם הינו יחידה גוף- נפש, ויש להסתכל אליו בצורה הוליסטית. החינוך על פי הגישה הפסיכו-מוטורית הינו חיוני לכל אדם. הוא מתרכז בהתפתחות של נושאים בסיסיים כגון: סכמת גוף, דימוי גוף והתמצאות במרחב ובזמן. מטרות העל של החינוך הפסיכו-מוטורי מדגישות את הגוף ושמות אותו במרכז. דרכו יישם התלמיד את המעברים למערכת הקוגניטיבית וההסמלה של החוויה התנועתית. תפקידו של המחנך, על פי הגישה, לשמש כמתווך בפעולה של התלמיד. תפקידו לעשות את ההקשרים הקוגניטיביים על פי ההבעה המוטורית/תנועתית שביצע את התלמיד. שילוב התוכנית הפסיכו-מוטורית (היוזמה) בתוכנית הלימודית הכללית מאפשרת אינטגראציה בין הפעילויות התנועתיות וההבעה התנועתית לבין פעילויות קוגניטיביות/ תקשורתיות/ גראפיות ותחושתיות, תוך כדי משחק והנאה. היוזמה לשלב את הגישה הפסיכו-מוטורית בבית ספרנו נגעה במספר מוקדים שבאופן אינטגרטיבי מצליחים להשיג את המטרה: השתלמות לצוות המחנכות של בית הספר בנושא "פסיכו-מוטוריקה", מוכרת כגמול על 56 שעות – מועברת על ידי היוזמות; שיפוץ, עיצוב ואבזור של אולם פסיכו-מוטורי המשרת את הצרכים של כלל תלמידי בית הספר ומותאם לתוכנית; אימוץ העקרונות של הגישה הפסיכו-מוטורית בחוויה הכיתתית; הרחבת התוכנית והפעלתה לכלל תלמידי בית הספר (שעתיים ביום כל ימי השבוע).

מידע נוסף