התלמוד הצבעוני

מטרות היוזמה

  • לתווך בין התלמיד והטקסט התלמודי.
  • להקנות מיומנויות להתמודדות עם הטקסט התלמודי.
  • לאפשר לתלמיד להתמודד באופן עצמאי עם הלמידה
  • לפתח אהבה בתלמידים לתחום זה.

על היוזמה

על אף המקום החשוב שתופס לימוד התלמוד בין יתר המקצועות הנלמדים בבתי הספר הדתיים, מקצוע זה גורם "כאב ראש" לכל העוסקים בו. כמלמדי תלמוד, אנו חשים לפעמים לא מעט תסכול בין הרצון להנחיל דברי חז"ל מתוך אותה אהבת תורה ושמחה שאנו מרגישים בלימודנו, לבין ההוראה בפועל עם קשיים פדגוגיים וחוסר מוטיבציה. עקב מורכבות הלמידה שבה נדרשת הלומד להתמודד עם מספר משימות בבת אחת יש תלות מאד גדולה של התלמיד במורה ויש קושי גדול להוביל את התלמיד לעצמאות בלימודו. היוזמה באה לפתור בעיות אלה תוך התבססות על כמה יסודות עיקריים : • הפניה ישירה מהטקסט למשימה הנדרשת כך שניתן לזהות את הקטע שאליו מתייחסים. • פירוק הלמידה לשלבי ביניים כדי להתגבר על כל קושי בנפרד. • שיחזור דרך הלימוד של כל לומד עצמאי. • תיעוד כל שלב בעבודת התלמיד בכתב. כשניגשים ללמד סוגיה חדשה יקבל כל תלמיד דף עם הטקסט של הגמרא חתוך ליחידות משמעות. מימין לטקסט נמצא פירוש רש"י בצמוד ליחידת המשמעות המתאימה עם קו שנמתח אליו. הסוגיה מחולקת לקטעים כאשר כל קטע צבוע בצבע אחר. כל מעבר לקטע בצבע אחר מהווה שלב חדש בלימוד הטקסט. לאחר עיון בסוגיה התלמיד עובר סדרה של פעילויות המקנות לו מיומנות אחרת ללמידה עצמית בסוגיה.


בהשפעת היוזמה עלתה המוטיבציה של התלמידים והם נהנים יותר מהלמידה. התלמידים הרבה יותר עצמאיים בלמידתם כך שניתן לתת עבודות עצמאיות ליותר זמן בכיתה. הישגי התלמידים עלו.

מידע נוסף