יש לי מושג

מטרות היוזמה

  • לבסס את תחושת הזהות היהודית והלאומית.
  • לבסס ולהרחיב את ידיעותיהם של התלמידים בתחומי המורשת, הציונות והדמוקרטיה.
  • להפוך את המידע הנלמד למושגים מוכרים וזמינים.

על היוזמה

צוות ההנהלה והמורים פיתח תוכנית בית ספרית ספיראלית המתאימה לתלמידי בית הספר היסודי, בנושא מושגים במורשת, ציונות ודמוקרטיה. בתוכנית רשימת מושגים המותאמת ללוח השנה ולתוכניות הלימוד במקצועות השונים, וכן מידת החודש ודמות החודש. בנית תכנית לימודים בית ספרית מובנית שכזו נותנת את הדעת לידע בסיסי הדרוש לבניית זהותו הדתית והלאומית ולעולמו הערכי של התלמיד בכתות היסוד. השילוב בין הקניית ידע לפעילויות חווייתיות עוזרות להפנמה של הידע והפיכתו לידע בעל משמעות ערכית וחינוכית.


מתגובות של מורים והורים ניכר שתלמידים רבים אכן רוכשים ידע ומפגינים שליטה במושגים שנלמדו. כמו כן, הפעילויות המשותפות של הורים ותלמידים מזמנות לשני הצדדים שעת איכות ערכית וחינוכית המפתחת את התקשורת בין הורים לתלמידים בנושאים ערכיים ומשתפת את ההורים בנעשה בבית הספר.

מידע נוסף