פעילות גופנית לילדים בעלי צרכים מיוחדים מתוך החינוך הרגיל

מטרות היוזמה

  • שיפור הקואורדינציה בין איברי הגוף.
  • שיפור ההתמצאות במרחב ויכולת קבלה טובה יותר של המושגים השונים כגון: גבוה – נמוך, כבד – קל, קרוב – רחוק.
  • שיפור שיווי המשקל הסטאטי והדינאמי.
  • פיתוח הביטחון העצמי ושפור הדימוי העצמי על ידי צבירת ניסיונות מוצלחים היוצרים מעגל חדש של הצלחה וסיפוק הצלחה

על היוזמה

יוזמה זו צמחה מתוך תפישתו החינוכית הרואה את מקצוע החינוך הגופני ואת הפעילות הגופנית כחלק מהתהליך החינוכי הבא לפתח ולטפח את כישוריו הגופנים של התלמיד, לשפר את בריאותו ועצב את אישיותו והתנהגותו החברתית. במהלך שיעורי החינוך הגופני עם אוכלוסיה רגילה, התגלו ילדים שיש לתת עליהם את הדעת למרות הימצאותם בכתות רגילות. אצל אותם ילדים ניתן לראות קשיים אשר באים לידי ביטוי בתחומים כמו: גופני / מוטורי, דימוי עצמי, בתחום החברתי ובתחום הרגשי. תהליך העבודה החל באיתור הילדים המתקשים מבחינה מוטורית, בכתות א' – ג' בעזרת המחנכת, היועצת והמורה לחינוך גופני. בסיום שלב האיתור ולאחר השגת אישור ההורים נבחרה קבוצת הילדים אשר יפעלו בחדר התנועה. תחילה נבנתה תוכנית אישית לכל ילד על פי יעדים ומטרות. לאחר מכן החל השלב של שיבוץ הילדים לקבוצות פעילות הטרוגניות. לפעילות הוקצה חדר בבית הספר אשר הותאם לפעילות. כיום מתנהלת פעילות בחדר התנועה לאורך כל השנה ביום והשעה קבועים במערכת השעות.

/br> ניתן לראות כי חיזוק ושיפור הרמה הגופנית מוביל להצלחה גם בתחום הרגשי ההתנהגותי והחברתי. הפעילות בקבוצה מאפשרת לילדים ללמוד בדרך של פעילות הנאה ומשחק את כל הקודים החברתיים של דחיית סיפוקים וקבלת הפסד וניצחון המאפשרים להם להפנים ולהשתמש בכלים אלה בסביבות שונות.

מידע נוסף