מרחבים מתמטיים בית ספריים

מטרות היוזמה

  • למידה בדרך של חוויה ופיתוח החשיבה היצירתית.
  • אינטגרציה בין-תחומית המשלבת חשיבה מתמטית, ניתוח תהליכים, לימוד מושגים מתמטיים ופעילות גופנית באמצעות משחקים בחצר מתמטית ותרגול.

על היוזמה

בכל מרחב בית הספר - בחצר ובפרוזדורים - יש פינות משחק והפעלה בנושאים מתמטיים – גיאומטריים. צבענו את רצפת חצר בית הספר והכנו פינות שונות הקיימות כל השנה. השטחים הצבועים הם: לוח הכפל, לוח המאה, ציר המספרים, תבניות וכן לוח שחמט גדול. הוספנו גופים הנדסיים גדולים שבאמצעותם המחשנו מושגים גיאומטריים. הפינות משרתות את התלמידים בשיעורים ובהפסקות. בשעת ההפסקות מהווים חצר בית- הספר והמסדרונות בבניינים מוקדים לפעילות. התלמידים מבצעים פעילויות מתמטיות המהוות מקור הנאה ולמידה מזדמנת. לאחר מכן הפעילויות מהוות נושא ללמידה מכוונת גם בזמן השיעורים בכיתה.


בנושאים המתמטיים בהם היו פעילויות מחוץ לכיתה בלטה שליטת התלמידים. היציאה אל חצר בית הספר והשימוש במגוון פעילויות גרמו להתעניינות אצל התלמידים והעלו את המוטיבציה ללמידה

מידע נוסף