אתר באינטרנט למבחנים פתוחים

מטרות היוזמה

  • לחזק תלמידים במקצועות שהם חלשים בהם.
  • לחסוך לתלמידים את עלותם הגבוהה של ספרי תרגול.
  • לספק לתלמידים את כל המידע ואת כל התרגול שהם זקוקים לו בכדי להצליח.

על היוזמה

אתר האינטרנט למבחנים פתוחים נועד לשמש כמאגר של שאלות פתוחות בכל נושאי הלימוד - החל מכיתה א' ועד תיכון – וליצור מערכת תרגול זמינה בכל שעה לכל תלמיד שיש לו גישה לאינטרנט. באתר זה יוכל כל תלמיד לבחור באופן אנונימי שאלות לתרגול בכל נושא או תת נושא, לתרגל ללא עלות או הגבלה נושאים בהם הוא חש צורך בתגבור ולהעריך את עצמו לפי פתרונות המבחנים. מאחר והתלמיד פועל במערכת באופן עצמאי הוא אינו חשוף למעקב אחר כמות השימוש וההצלחות ולכן פטור מחרדת כישלון.

מידע נוסף