שילוב – לומדים ומתקשרים באמצעים טכנולוגיים

מטרות היוזמה

  • יצירת תהליך של תיווך והנגשה של מצבים חברתיים.
  • פיתוח תהליכים של ניתוח סיטואציות חברתיות והסקת מסקנות.
  • זימון מצבים חברתיים לחיזוק, שימור ושינוי יכולות חברתיות

על היוזמה

תלמידינו מתאפיינים במספר קשיים אשר מעכבים את יכולתם להיחשף למצבים חברתיים וללמוד מהם בתהליך טבעי של ניסוי וטעייה: קושי ביצירת קשרים חברתיים איכותיים ; דימוי עצמי נמוך ; תקשורת בינאישית דלה ; קושי בפענוח סיטואציות חברתיות ומסרים חברתיים סמויים. בשל אלה לוקים תלמידינו בחוסר כישורים ליצירת קשרים חברתיים ונורמטיביים במסגרת קבוצת השווים בבית הספר ובמפגשים עם בני גילם במסגרות חברתיות מחוץ לבית הספר. הם אינם חשופים להזדמנויות של מפגשים חברתיים ושל למידה מתוך שיתוף, חיקוי והזדהות כפי שחווים זאת מתבגרים נורמטיביים. לאחר שעות הלימודים הם ספונים בביתם מול הטלוויזיה או המחשב ולא מצליחים ליצור או לפתח סיטואציות חברתיות. בעקבות הכלי שפיתחנו בשנה שעברה, מחשב ומצלמה, שאפנו לפתח השנה מוקד שילוב בו נוכל לזמן לתלמידים שלנו מפגשים עם מתבגרים מבתי ספר אחרים. המוקד החברתי מאפשר התנסות רלוונטית וחוויה אותנטית ושתיהן יחד מאפשרות הזדמנות למידה. את ההתרחשויות נתעד באמצעות כלי מולטימדיה (מצלמות סטילס ווידאו). התיעוד יאפשר לנו לסייע לתלמידים לנתח את הסיטואציה תוך התייחסות למספר מרכיבים: תקשורת בינאישית, שפת גוף, התנהגות במרחב בסביבת אנשים, התייחסות ופענוח של קודים חברתיים וניסיון להבין דינאמיקה חברתית המתקיימת מ"תחת לפני השטח".


בעקבות היוזמה ייכנסו עוד תלמידים ממעגלי הכתות השונות לתהליך. התלמידים שהתנסו כבר בתהליך משפרים את יכולות המולטימדיה ומשתמשים במושגים ויכולות נורמטיביות. במקביל, החברים מבית הספר הרגיל עוברים תהליך של קבלת השונה, פיתוח סובלנות וחינוך לערכים.

מידע נוסף