מרכז יהודי - ערבי לעבודות חקר בפיסיקה בגליל המערבי

מטרות היוזמה

  • הצגת מצוינות בלימודים כיעד שכדאי לשאוף אליו בחטיבת הביניים.
  • עידוד תלמידים ובעיקר בנות מחטיבת ביניים לבחור מקצוע מדעי בחטיבה עליונה.
  • חשיפת תלמידים מצטיינים ללמידה דרך ביצוע עבודת חקר בפיסיקה או מתמטיקה.
  • מכינה" לקראת השתתפות ב"מרכז יהודי ערבי לעבודות חקר בפיסיקה של תלמידי החטיבה העליונה.
  • מכינה" לקראת השתתפות ב"מרכז יהודי ערבי לעבודות חקר בפיסיקה של תלמידי החטיבה העליונה.

על היוזמה

תלמידי/ות מצטיינים משני בתי הספר נפגשים יחד. במחצית הראשונה נלמדו נושאים המשלבים מתמטיקה ופיסיקה : מתמטיקה - בעיות מינימום, משפט פיתגורס ועוד. פיסיקה - עקרון מינימום בבועות סבון, עקרון פארמה בקרני אור. בשלב השני, מבצעים התלמידים בעצמם מחקר מתוך מגוון נושאים מתמטיים ופיסיקאליים שהוצעו להם. בנוסף, נחשפים תלמידים משני בתי-הספר לפעילויות משותפות: הרצאות של חוקרים מהאוניברסיטה ומהטכניון, ביקור במוזיאון הטכנו-דע בחיפה וביקורים במצפה כוכבים בנצרת.


ניכר שינוי באווירה של כלל שכבה ט'- תלמידים שאינם חלק מהקבוצה מנסים לקבל לגיטימציה שגם הם טובים. במקביל אנו עדים לעלייה במוטיבציה של תלמידים ביוזמה לבחירת מדעים ומתמטיקה מוגבר בתיכון. במישור החברתי אנו רואים סקרנות להכרות מעמיקה יותר במפגשים יהודי-ערבי שהתרחשו עד עכשיו. שני בתי הספר מעוניינים להמשיך את היוזמה בשנים הבאות ואפילו להעמיק אותה.

מידע נוסף