גידול צמחי מרפא ותבלינים

מטרות היוזמה

  • הכרות עם צמחי מרפא ותבלינים
  • התנסות בנטיעה ובטיפול בצמחים.
  • יצירת מודעות לתועלת המופקת מצמחים אלה.
  • היחשפות למקורות מידע והתנסות בחוויות חיפוש חומר ומידע עיוני.

על היוזמה

הפעילות ביוזמה נחלקת לשני חלקים: מעשי ועיוני. הפעילות המעשית מיועדת לתלמידים הסובלים מפיגור שכלי ללא נכות פיזית. תלמידים אלה עובדים בחווה החקלאית ומלווים את גידול צמחי המרפא והתבלין החל משלב השתילה ועד לשלב המכירה. הפעילות העיונית מיועדת לתלמידים עם מוגבלת פיזית עם תפקוד קוגניטיבי תקין. תלמידים אלה עוסקים באיסוף מידע מהאינטרנט, סקירת ספרות על הצמחים, חיפוש מאפיינים סגולות של הגידולים ועוד. תוצר עבודתם מופיע בחוברת ובמצגת המשמשים לשיווק המוצרים. מספר שעות בשבוע מיועדים לעבודה ביוזמה וכל תלמיד מקבל על עצמו תפקיד לפי יכולתו. תלמיד אשר אינו מסתדר עם מכונות האטימה אוסף את הצמחים לשקיות ,תלמיד אשר אינו יכול להקליד מחפש חומר באינטרנט ונותן לתלמיד אחר להקלדה וכו'. כך נוצרת שותפות אמיתית בין התלמידים ותחושת שייכות ואחריות.


תלמידי בית הספר מרגישים מחויבות להצלחת התהליך. גם ההורים אשר מלווים את ילדיהם בתהליך מבטאים שביעות רצון מהפעילות ומההשלכות שלה על תפקוד התלמידים מבחינה רגשית, חברתית ומעשית. הפעילות תורמת לשינוי בעמדות הקהילה כלפי אוכלוסיית בית הספר. כאשר שמים דגש על יכולת יישום וייצור מפחיתים את תחושות הנחיתות ומעלים את תחושת השוויוניות, הן בעיני התלמידים והן בעיני אחרים הנחשפים למוצרים.

מידע נוסף