לימוד בין תחומי באמצעות תחנה מטארולוגית

מטרות היוזמה

  • ליצור סביבת לימודים אותנטית ואקטואלית.
  • להבין את יחסי הגומלין שבין האדם לסביבתו.
  • לאפשר למידה בין תחומית ורב תחומית.
  • ליצור מודעות לחשיבותה של סביבת חיים שבה משתמשים במשאבים באופן מושכל.
  • להקנות כלים למעורבות אזרחית הכוללים בירור והשתתפות פעילה בשיפור מצב הסביבה
  • לפתח, לבסס, לתמוך וליישם מיומנויות למידה כיתתיות.
  • לאפשר לילדים להשתמש ולהתנסות בכלי מדידה ובכלים טכנולוגיים.

על היוזמה

במרץ 2004 הוקמה תחנה מטאורולוגית במטולה, על ידי תלמידי כתה ה'. התחנה הוקמה מתוך עניין ורצון להפעיל תוכנית בינתחומית ואותנטית הקשורה לנלמד במקצועות השונים בכתה. התחנה המטאורולוגית היא מקצועית לכל דבר המעדכנת את נתוניה מידי 10 דקות ומשדרת אותם לאתר אינטרנט שנבנה במיוחד לכך. מאז הקמת התחנה עוסקות כל שכבת כתות ה-ו בנושא המטאורולוגיה. יתרונה הגדול של הלמידה בנושא, הוא היותה רלוונטית וקשורה קשר ישיר לעולם האמיתי. קהילת המושבה משתמשת בנתוני התחנה באופן רציף. נתוני לחץ האוויר משמשים את בית הקירור של "פרי מטולה" בתכנון הקירור. תיירני האזור משתמשים בנתוני התחנה לצורך תכנון טיולים באזור וחובבי מזג אויר מהארץ ומהעולם חוברים אלינו לשיח מעניין אודות מטאורולוגיה. לאחרונה, נתבקשנו על ידי חקלאי המושבה להוסיף לדוחות התחנה את חישוב מנות הקור המסייעות לחקלאים בתכנון הטיפול בעצי הפרי. זו הייתה הזדמנות מצוינת להפגיש את הילדים עם הנושא ועם החישובים המתאימים, הניתנים כשרות של בית הספר עבור חקלאי המושבה. הקשר שנוצר בין החקלאים לבין הילדים משרת את שני הצדדים.


השפעת היוזמה ניכרת בכמה תחומים. במקביל לעולם הידע הנרחב שרכשו, הפנימו הילדים א משמעותם של הנתונים שהם תתמודדים והם מיישמים אותם הן לטובת תושבי האזור והן לטובת שיפור מצב הסביבה.

מידע נוסף