ניצנים נראו בארץ

מטרות היוזמה

  • פיתוח מנהיגות והעצמה אישית.
  • שיפור הערכה עצמית של הילדים.
  • העשרה.

על היוזמה

הרציונל העומד בבסיס היוזמה הוא לחזק את המוכשרים שבילדי העדה האתיופית, על מנת לפתח מנהיגות בעדה, וליצור מודל לחיקוי. קבוצות ילדים יוצאי אתיופיה, הבולטים ביכולותיהם הלימודיות בבית הספר, נבחרו לקבוצת המוכשרים. קבוצות אלה מקבלות חוגי העשרה שאינם תלויים בתכנית הלימודים, אחרי שעות הלימודים. חוגי העשרה משתנים מדי שנה ונבחרים מתחומים שונים. השנה ראינו צורך להמשיך לטפח את הערך העצמי של הילדים, בעבודה רגשית באמצעות תנועה ויצירה. הוספנו חוג חשיבה יצירתית וחוג טיסנאות , שהוא חוג יוקרתי ומעורר קנאה. הצעירים קיבלו בנוסף לחשיבה יצירתית גם העשרה לשונית – שעת סיפור, על ידי סופרת ילדים. כמו כן, קיימנו נסיעה למוזיאון. השנה ביקרנו במוזיאון המדע בירושלים.


היוזמה תרמה להעלאת תדמית הילדים יוצאי אתיופיה. ילדים רבים, אתיופיים ואחרים, מבקשים להשתייך לקבוצות. יצירת הקבוצה היוותה זרז ליצירת קבוצות מוכשרים נוספות בנושאים שונים. בתי ספר אחרים בעיר מבקשים לחקות את המודל ולפתוח קבוצות כאלה. גני הילדים באזור שלנו פיתחו גם הם קבוצות ילדים מוכשרים יוצאי אתיופיה בעזרתה של ד"ר אריקה לנדאו, השותפה אף איתנו בחוגים. חגית ארז ויברכן יהייס – יוזמי ומפעילי היוזמה - זכו בפרס רקנאטי-צ'ייס-רש"י למורה היזם בשנה החולפת.

מידע נוסף