מדריכי למידה - מעב"ר

מטרות היוזמה

  • לסייע ללומד להתמודד עם שינויים רבים, מואצים ודחופים, עם מצבי העמימות ועם חוסר הוודאות הנובעים מהם
  • לעזור ללומד לגבש מודל מעבר שישמש מנוף לגדילה והתפתחות.

על היוזמה

תלמידי כיתות ו' העולים לכיתות ז' נתונים במעבר בין מסגרות לימודיות וחברתיות. הם זקוקים ליד תומכת ומכוונת שתסייע להם לממש את יכולותיהם ולהפוך את המשבר למנוף גדילה וצמיחה. את התמיכה המכוונת יקבלו ממחנכי הכיתות, יועצת השכבה, ומתלמידי כיתות ז' אשר באופן טבעי קרובים להם בגיל ואשר חוו את המעבר לאחרונה. במקביל מופעל בבית הספר מודל "מדריכי למידה מעבר" אשר משתתפים בו מקרב תלמידי מועצת התלמידים. תלמידים אלה הינם מנחים עמיתים המובילים את קליטת התלמידים החדשים בבית הספר בשיתוף מדריכי תנועת הנוער "המחנות העולים".

מידע נוסף